Hľadaj

Pápež na turíčnu vigíliu: Hlavy štátov bude súdiť história, mier je úlohou všetkých

„Zajtra v sile Ducha Svätého vyhľadajme toho človeka, ktorý nás zranil, ktorého z rôznych dôvodov nemáme radi, možno i vo vlastnej rodine, a poprosme ho o odpustenie alebo mu odpusťme a objímme ho. Takto sa začína mier,“ hovorí pápež František vo videoposolstve účastníkom ekumenickej modlitbovej vigílie zorganizovanej v predvečer Turíc Medzinárodnou službou katolíckej charizmatickej obnovy Charis v sobotu 4. júna.

Duch Svätý navždy zmenil životy ustráchaných mužov i žien - Ježišových učeníkov, a následne ich životy premenené mocou Ducha zmenili chod dejín, pripomína pápež v španielčine. Vo videoposolstve poukazuje na potrebu šíriť v dnešnom svete sužovanom konfliktmi kultúru pokoja, a to prostredníctvom každodenných skutkov lásky, prekonávajúc nenávisť. Okrem iného hovorí:

„Dnešná realita vo svete je poznačená chorobou, 

pandémiou, ktorá pripravila o život milióny ľudí na celom svete a priniesla bolesť, utrpenie a absenciu. A v mnohých častiach sveta tiež hlad: celé národy sú nútené migrovať. A tiež vojna: vojna medzi bratmi, vojna medzi kresťanmi, ako v prípade súčasnej invázie na Ukrajinu. Týmito príkladmi vojny po celom svete sú aj situácia v Jemene, mučeníctvo Rohingov či osobitná situácia v Libanone... okrem iných. Vojna!

A tvárou v tvár tomuto rozorvanému svetu, ktorý má tiež obavy z neistej budúcnosti, sa dnes večer vynára žiarivá prítomnosť Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu, ktorý nám dodáva odvahu a rozhodnosť neúnavne pracovať pre pokoj, ktorý môže dať len on. Pokoj sa začína v rodinách, v medziľudských a medzirasových vzťahoch, vo vzťahoch medzi kresťanmi a s príslušníkmi iných náboženstiev.

Pokoj sa začína láskou k nepriateľovi, k tomu, kto nezmýšľa ako ja... Sami to nedokážeme. S Duchom Svätým však áno. Zdá sa, že nenávisť ovládla celý svet. Existuje však moc, ktorá je silnejšia než nenávisť, je to moc lásky, «... Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali» (Rim 5, 5).

Zajtra v sile Ducha Svätého vyhľadajme toho človeka, ktorý nás zranil, ktorého z rôznych dôvodov nemáme radi, možno i vo vlastnej rodine, a poprosme ho o odpustenie alebo mu odpusťme a objímme ho. Takto sa začína mier. Kúsok po kúsku, krok po kroku. Kultúra pokoja, ktorú musíme šíriť, sa začína takto.

Hlavy štátov sa budú či nebudú usilovať o mier, a bude ich súdiť história. Je na každom z nás, aby sme svojimi každodennými skutkami šírili lásku a prekonávali nenávisť. Naše deti sa naučia takto žiť a od nich sa to naučia naše vnúčatá, a tak budeme môcť urobiť niečo pre to, aby sa svet zmenil.“

„Všetkým vám prajem, aby ste dostali moc Ducha Svätého a boli svedkami“, povedal na záver Svätý Otec účastníkom ekumenickej turičnej modlitbovej vigílie a rozlúčil sa s nimi požehnaním.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 júna 2022, 23:13