Hľadaj

Pápež František pred obrazom Paulíny Jaricotovej pri slávení vešpier v rámci mesiaca misií (okt.2019) Pápež František pred obrazom Paulíny Jaricotovej pri slávení vešpier v rámci mesiaca misií (okt.2019)

Pápežské misijné diela sa zišli v Lyone na blahorečení Paulíny Jaricotovej

Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je francúzsky Lyon. Práve tam sa v nedeľu 22. mája bude sláviť blahorečenie ich prvotnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Jaricotovej. Pápež František na diaľku pozdravil zídených delegátov formou posolstva, z ktorého prinášame niekoľko myšlienok.

„V tomto výnimočnom roku ste sa zišli v Lyone, v meste, kde vznikli Pápežské misijné diela a kde sa bude sláviť blahorečenie Paulíny Jaricotovej, zakladateľky Diela šírenia viery. Ide o 200. výročie jeho vzniku, ako aj 100. výročie jeho povýšenia na „pápežské“, spolu s Misijným dielom detí a Dielom sv. Petra apoštola. Neskôr sa k nim pripojila, opäť uznaná Piom XII., Pápežská misijná únia, ktorá si pripomína 150. výročie narodenia svojho zakladateľa, bl. Paola Mannu.“

Ako ďalej píše Svätý Otec vo svojom posolstve, tieto výročia sa začleňujú do osláv 400. výročia založenia Kongregácie De Propaganda Fide, v súčasnosti nazývanej Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Práve v tomto čase upravil pápež František aj organizáciu tejto inštitúcie novou apoštolskou konštitúciou o Rímskej kúrii, ktorá vstúpi do platnosti na Turíce, 5. júna.

„Chcel som, aby v obnovenej Rímskej kúrii prevzalo aj Dikastérium evanjelizácie osobitnú úlohu s cieľom podporovať misionárske obrátenie Cirkvi (Praedicate Evangelium, 2-3), ktoré nie je prozelytizmom, ale svedectvom: vychádzať zo seba, aby sme svojím životom ohlasovali nezištnú a spásonosnú lásku Boha k nám, ktorí sme všetci povolaní byť bratmi a sestrami.“

„Dali ste si teda stretnutie v Lyone, pretože práve tam pred 200 rokmi mladá 23-ročná žena Paulína Mária Jaricotová našla odvahu založiť dielo na podporu misijnej činnosti Cirkvi; a o niekoľko rokov neskôr založila „Živý ruženec“.

„Paulína Jaricotová rada hovorievala, že Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska (porov. Ad gentes, 2), a preto každý pokrstený má poslanie, ba dokonca sám je poslaním. Pomáhať uživotňovať toto vedomie je hlavnou službou Pápežských misijných diel, služby, ktorú vykonávajú s pápežom a v jeho mene. [...] Zároveň je vašou úlohou, podľa koncilu (porov. Ad gentes, 38), pomáhať biskupom otvárať každú partikulárnu cirkev v horizonte univerzálnej Cirkvi.“

Svätý Otec v posolstve kladie dôraz predovšetkým na misijné obrátenie:

„Dobro misie závisí od cesty vychádzania zo seba samého, od túžby nesústrediť svoj život na seba samých, ale na Ježiša, na Ježiša, ktorý prišiel slúžiť, a nie nechať si slúžiť (porov. Mk 10,45). V tomto zmysle Paulína Jaricotová vnímala svoj život ako odpoveď na súcitné a nežné milosrdenstvo Boha: od mladosti sa snažila stotožniť so svojím Pánom, a to aj cez utrpenie, ktorým prechádzala, s cieľom zapáliť plameň jeho lásky v každom človeku.“

Na generálnom zhromaždení Pápežských misijných diel v Lyone v dňoch 16. - 23. mája Slovensko reprezentuje národný riaditeľ Pápežských misijných diel, duchovný otec Ivan Kňaze. Slávnosti blahorečenia ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Jaricotovej bude v nedeľu 22. mája v Lyone predsedať kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

-mh, jb-

Aktualizované: 17.5.2022, 11:24

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 mája 2022, 16:56