Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (Vatican Media)

Pápež: Vojna je dôsledkom ľudskej deštruktívnosti neliečenej pri koreňoch

Dnešný svet prechádza hlbokou „krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať“. Vy ste „v službe Cirkvi vychádzajúcej v ústrety existenčným perifériám mužov a žien dneška“, „aby mohli čeliť ťažkostiam a výzvam života“. Takto sa pápež obracia na členov Ústavu psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, ktorý slávi 50. výročie vzniku.

Na Gregoriane v súvislosti s jubileom práve prebieha medzinárodné sympózium s názvom „Adam, kde si? - Antropologická otázka dnes“. Svätý Otec vo svojom posolstve účastníkom píše:

„Otázka, ktorú kladie téma: „Adam, kde si?“ (porov. Gn 3,9), v aktuálnej situácii sveta rezonuje s veľkou silou, vyvoláva v nás otázniky, otriasa nami a pozýva nás k vážnemu spytovaniu svedomia a k obráteniu. Dnešný svet prechádza hlbokou antropologickou krízou (porov. Evangelii gaudium, 55), krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať. Pred našimi očami sa opäť odohráva strašná tragédia vojny, ktorá je najhorším dôsledkom ľudskej deštruktívnosti, individuálnej i systémovej, ktorá sa neberie dostatočne vážne a nie je náležite liečená a odstraňovaná pri svojich koreňoch.“

-zk-

19 mája 2022, 15:19