Hľadaj

Pápež František a koptský patriarcha Tawadros II . (Apošt. cesta do Egypta, 28.-29. apr. 2017) Pápež František a koptský patriarcha Tawadros II . (Apošt. cesta do Egypta, 28.-29. apr. 2017) 

Pápež František píše koptom: Priateľstvo je najistejšia cesta k jednote

„Drahý brat s Kristovi, (...) modlím sa, aby nás Duch Svätý zjednotil viac než kedykoľvek predtým a vylial svoje dary útechy na našu trpiacu ľudskú rodinu, zvlášť v týchto dňoch pandémie a vojny“. Tak píše pápež František v pozdravnom liste koptskému pravoslávnemu patriarchovi - pápežovi Tawadrosovi II., ktorý mu zaslal pri príležitosti 9. ročníka Dňa priateľstva medzi koptmi a katolíkmi.

Tento osobitný deň sa slávi každoročne 10. mája na pamiatku historického stretnutia pápeža sv. Pavla VI. a pápeža Šenudu III. 10. mája 1973. Deň vzájomného priateľstva sa začal sláviť počínajúc prvým stretnutím pápeža Františka a patriarchu Tawadrosa II., ku ktorému došlo 10. mája 2013 vo Vatikáne.  

Svätý Otec v liste ďakuje za „duchovné putá, ktoré spájajú Petrov a Markov stolec“ a Tawadrosovi II. vyjadruje „neustále priateľstvo v Kristovi“. Ako píše, „priateľstvo je najistejším spôsobom, ako dosiahnuť jednotu medzi kresťanmi, pretože v ňom vidíme tvár samotného Krista, ktorý nás už nenazýva sluhami, ale priateľmi (porov. Jn 15,15) a ktorý sa modlí, «aby všetci boli jedno» (Jn 17,21).“

Pápež František vyprosuje pre toto spoločné priateľstvo príhovor sv. Atanáza, „ktorého život a učenie inšpirujú obe cirkvi“: „Nech nás jeho príhovor vedie na ceste k plnému a viditeľnému spoločenstvu“. Krátky pozdravný list Svätý Otec ukončuje „bratským objatím“.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 mája 2022, 12:05