Hľadaj

Pohľad na vatikánsky Apoštolský palác Pohľad na vatikánsky Apoštolský palác

Pápež zriadil komisiu na revíziu všeobecných predpisov Rímskej kúrie

Pápež František zriadil medzirezortnú komisiu, ktorej úlohou je revidovať doterajšie Všeobecné predpisy Rímskej kúrie v súlade s novou apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium z 19. marca 2022, ktorej plná aplikácia sa začína slávnosťou Turíc 5. júna.

Normy a princípy zadefinované Apoštolskou konštitúciou pápeža Františka o Rímskej kúrii Praedicate Evangelium – Hlásajte evanjelium sa majú premietnuť aj do všeobecných noriem, ktoré upravujú život v rozličných zložkách Svätej stolice. Na vykonanie revízie a prispôsobenia doterajších Všeobecných predpisov Rímskej kúrie vymenoval Svätý Otec šesťčlennú interdikasteriálnu komisiu v zložení:

Mons. Filippo Iannone O.Carm. - predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty, Mons. Edgar Peña Parra – zástupca (substitút) Štátneho sekretariátu,

Mons. Nunzio Galantino - predseda Správy majetku Apoštolskej stolice APSA, Mons. Marco Mellino ako sekretár komisie, páter Juan Antonio Guerrero Alves SJ - prefekt Sekretariátu pre ekonomiku a prof. Vincenzo Buonomo, rektor Lateránskej univerzity.

Okrem prispôsobenia doterajších Všeobecných predpisov Rímskej kúrie novej normatíve má komisia za úlohu aj vyjadriť svoje stanovisko k interným predpisom a štatútom inštitúcií Rímskej kúrie, úradov a inštitúcií spojených so Svätou stolicou, vypracovaným už v súlade s novými všeobecnými predpismi.

Komisia, ktorú pápež František vymenoval 12. apríla tzv. chirografickým listom, má dočasný charakter a po naplnení uvedených úloh zanikne.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

06 mája 2022, 12:38