Hľadaj

Pápež katolíckym lekárnikom: Pomôžte demaskovať klamstvá falošného blahobytu

Vďaku lekárnikom za ich nasadenie sa v prvej línii v čase pandémie vyjadril pápež František v pondelok 2. mája vo Vatikáne. Členov Medzinárodnej federácie katolíckych farmaceutov prijal z dôvodu pretrvávajúcich problémov s kolenom priamo v Dome sv. Marty. Farmaceuti sú „mostom“ medzi občanmi a zdravotným systémom a môžu prispieť k prevýchove ľudí k celostnému zdravému životnému štýlu, k integrálnej ekológii, povedal Svätý Otec.

Lekárnikom, ktorí sa riadia princípmi kresťanskej morálky založenej na dôstojnosti ľudskej osoby, pápež poďakoval za ich nasadenie v čase pandémie:

„Pandémia COVIDu-19 postavila lekárnikov takpovediac do prvej línie. Občania, častokrát stratení, vo vás našli útočisko pre získanie pomoci, rady, informácií a tiež - ako dobre vieme - aby mohli rýchlo vykonať testy potrebné pre život a každodenné činnosti. Myslím, že táto krízová situácia vyvolala vo vašom profesionálnom prostredí zároveň potrebu „zomknúť sa“ a navzájom sa podporiť. A toto by malo byť podnetom na združovanie. Blahoželám vašej federácii, pretože dokázala túto krízu vnímať aj ako príležitosť a obnovila hodnotu združovania, typickú pre katolícku tradíciu.“

Farmaceuti sú ako „mosty medzi občanmi a systémom zdravotnej starostlivosti“, vyznačujú sa blízkosťou, sú poruke, „zmierňujú zaťaženie zdravotníckeho systému a zmierňujú aj sociálne napätie“, povedal pápež:

„Lekárnici sú akoby „mostom“ medzi občanmi a systémom zdravotnej starostlivosti. Ten je veľmi byrokratický a navyše pandémia ho vystavila tvrdej skúške, spomaľujúc, ba niekedy až paralyzujúc postupy, procedúry. ... V mestských štvrtiach sú lekárne domovom, sú poruke.“

Lekárnici môžu v spoločnosti prispieť k premene smerom k integrálnej čiže celostnej ekológii, lebo všetci „sme povolaní žiť život, ktorý by viac rešpektoval životné prostredie, do ktorého nás postavil Boh“, dodal napokon Svätý Otec:

„Myslím si, že aj v tejto oblasti môžu lekárnici „vytvárať kultúru“, podporovať lepšie znalosti o tom, ako viesť zdravý život. V tomto vás môže inšpirovať tisícročná tradícia, ktorá tu v Európe siaha až k starobylým kláštorným lekárňam. Vďaka Bohu však dnes môžeme tieto korene obohatiť o poznatky a postupy iných kultúr, napríklad tých východných či kultúr pôvodných obyvateľov amerického kontinentu.

Povedal by som, že vy, lekárnici, nám môžete pomôcť demaskovať klamstvá falošného blahobytu a vychovať nás k skutočnému „dobrému životu“, ktorý by nebol výsadou len niekoľkých, ale bol by dostupný všetkým. Dobrý život, nie v zmysle žiť si bezstarostne, ale žiť v súlade s prostredím, v súlade s vesmírom, so všetkými.“

Členov Medzinárodnej federácie katolíckych farmaceutov pápež napokon zveril do ochrany Panny Márie a ich patróna sv. Jána Leonardiho.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 mája 2022, 12:17