Hľadaj

Pápež delegácii budhistov z Mongolska: Spoločne za kultúru pokoja a nenásilia

Svätý Otec František prijal na audiencii delegáciu predstaviteľov budhizmu z Mongolska pri príležitosti osláv 30. výročia prítomnosti Katolíckej cirkvi v tejto ázijskej krajine a zároveň 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Mongolskom.

Mongolským hosťom, ktorí prišli v sprievode  apoštolského prefekta Ulánbátaru Mons. Giorgia Marenga, Svätý Otec poďakoval za túto historickú návštevu:

„Vyjadrujem svoju vďaku za vašu prvú návštevu Vatikánu ako oficiálnych predstaviteľov mongolského budhizmu. Je príležitosťou prehĺbiť

vaše priateľské vzťahy s Katolíckou cirkvou, aby sa podporilo vzájomné porozumenie a spoluprácu s cieľom budovať mierovú spoločnosť.“

V príhovore sa ďalej pápež sústredil najmä na tému mieru a podporovanie kultúry pokoja a nenásilia a poukázal na prvky spoločné budhistom i kresťanom:

„Mier je dnes vrúcnou túžbou ľudstva. Preto je naliehavo potrebné prostredníctvom dialógu na všetkých úrovniach podporovať kultúru pokoja a nenásilia a na tomto pracovať. Tento dialóg musí všetkých vyzývať, aby odmietli násilie vo všetkých jeho formách vrátane násilia voči životnému prostrediu. Žiaľ, sú aj takí, ktorí naďalej zneužívajú náboženstvo tým, že ho používajú na ospravedlňovanie násilia a nenávisti.

Ježiš i Budha boli tvorcovia pokoja a propagátori nenásilia. «Aj Ježiš žil v časoch násilia. Učil, že skutočným bojiskom, kde sa stretáva násilie a mier, je ľudské srdce [...]. Neúnavne hlásal bezpodmienečnú Božiu lásku, ktorá prijíma a odpúšťa, a učil svojich učeníkov milovať nepriateľov (porov. Mt 5,44) [...], vytýčil cestu nenásilia, ktorú nasledoval až do konca, až na kríž, cez ktorý nastolil pokoj a zničil nepriateľstvo (porov. Ef 2,14-16)». Preto «byť skutočnými Ježišovými učeníkmi dnes znamená prihlásiť sa aj k jeho ponuke nenásilia» (Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1. januára 2017, 3).

Budhovým ústredným posolstvom bolo nenásilie a pokoj. Učil, že «víťazstvo za sebou zanecháva stopu nenávisti, pretože porazení trpia. Zanechaj všetky myšlienky na víťazstvo a porážku a ži v pokoji a radosti» (Dhammapáda, XV, 5 [201]). Zdôrazňoval tiež, že víťazstvo nad sebou samým je väčšie ako víťazstvo nad inými: «Lepšie je zvíťaziť nad sebou samým ako vyhrať tisíc bojov proti tisícom ľudí» (tamtiež, VIII, 4 [103]).

Vo svete zmietanom konfliktmi a vojnami máme ako náboženskí predstavitelia hlboko zakorenení v našich náboženských doktrínach povinnosť podnecovať v ľudstve vôľu odmietať násilie a budovať kultúru mieru.“

Pápež František vyjadril presvedčenie, že počas pobytu v Ríme bude pre mongolskú delegáciu podnetným stretnutie s členmi Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg ako „príležitosť prebádať cesty ďalšieho rozvoja budhisticko-kresťanského dialógu v Mongolsku a tamojšom regióne“. V tomto smere vyjadril nádej do budúcnosti:

„Posilňujme naše priateľstvo pre dobro všetkých. Mongolsko má dlhú tradíciu mierového spolužitia rôznych náboženstiev. Dúfam, že táto dávna história harmónie v rozmanitosti bude pokračovať aj dnes prostredníctvom účinného uplatňovania náboženskej slobody a podpory spojených iniciatív pre spoločné dobro. Vaša dnešná prítomnosť tu je sama osebe znakom nádeje.“

-mh, jb-

28 mája 2022, 15:56