Hľadaj

„Dobro nerobí hluk, ale buduje svet“ - pápež dobrovoľníkom civilnej ochrany

„Ďakujem vám za to, čo robíte v tichosti. Dobro nerobí hluk, ale buduje svet.“ Aj týmito slovami pápež František vyjadril vďaku dobrovoľníkom talianskej Národnej civilnej ochrany, ktorých prijal v pondelok 23. mája na audiencii. Vo svojom príhovore pripomenul ich významnú prácu počas pandémie, v situácii súčasnej vojny na Ukrajine i pri ekologických pohromách.

Takmer 400 členov civilnej ochrany slúžiacich v rôznych regiónoch Talianska privítal Svätý Otec vo Vatikáne krátko po poludní v Klementínskej sále. Hneď v úvode  vyzdvihol ich chvályhodnú prácu počas nedávnej pandémie Covid-19 a tiež angažovanosť v humanitárnej pomoci ľuďom na úteku „pred absurdnou vojnou“ na Ukrajine, pričom ide najmä o ženy a deti:

„Ďakujem vám za to, čo ste urobili a naďalej robíte v tichosti. Dobro nerobí hluk, ale buduje svet.“

V súvislosti s pandémiou Svätý Otec varoval pred rizikom spoločenskej izolácie:

„Prvá ochrana, ktorú potrebujeme, je tá, ktorá nás chráni pred sociálnou izoláciou... Je to veľmi dôležitý spôsob, ako dať hlas nádeji. «Nezabúdajme, že nedávna pandémia nám umožnila znovu získať a oceniť mnohých spoločníkov a spoločníčky na ceste, ktorí na situácie strachu reagovali obetou vlastného života.» (Enc. Fratelli tutti, 54).

Chráňme posvätné právo národov na mier

Pri pohľade na súčasné boje na Ukrajine pápež pripomenul dôležitosť civilnej ochrany a zopakoval výrečné slová sv. Pavla VI. v OSN z roku 1965, aby sa vojna neopakovala:

„Mimoriadne udalosti posledných rokov, ktoré súvisia s prijímaním utečencov utekajúcich pred vojnami alebo klimatickými zmenami, nám pripomínajú, aké dôležité je stretnúť niekoho, kto podá ruku, kto ponúkne úsmev, kto nezištne trávi s druhým čas, kto dáva človeku pocit domova. Každá vojna znamená vzdanie sa ľudskej schopnosti chrániť. Je to popretie toho, čo je napísané v slávnostných záväzkoch OSN. Preto sv. Pavol VI. v prejave na pôde OSN vyhlásil: «Už nikdy viac vojnu!» (4. októbra 1965). Zopakujme si to aj dnes, tvárou v tvár tomu, čo sa deje na Ukrajine, a chráňme sen ľudí o mieri, posvätné právo národov na mier.“

Volanie Zeme

Keďže sa práca civilnej ochrany týka aj ochrany ľudí pri živelných pohromách, Svätý Otec vo svojom príhovore venoval pozornosť tejto téme:

„Klimatické zmeny v súčasnosti znásobili výskyt extrémnych poveternostných javov, ktoré majú dramatické dôsledky pre civilné obyvateľstvo. Vplyv je katastrofálny pre ľudí, ktorí prídu o svoje domovy v dôsledku vyliatia vodných tokov, tornád, hydrogeologických porúch. Zem kričí! ... Keď si násilne presadzujeme svoje, príroda ukáže svoju krutú tvár a človek je zdrvený, nútený vykričať svoj strach.“

Pred rozlúčkou pápež František vyzdvihol dobrovoľnícky charakter služby talianskej Národnej civilnej ochrany. Jej dobrovoľníkov povzbudil:

„Drahí priatelia, povzbudzujem vás, aby ste pokračovali vo vašom dobrom diele medzi najnúdznejšími podľa žiarivého svedectva vášho patróna sv. Pia z Pietrelčiny.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 mája 2022, 15:29