Hľadaj

Pápež: Vojna nám pripomína naliehavú potrebu šíriť civilizáciu lásky

„Potrebujeme učeníkov, ktorí sú presvedčení o svojej viere a sú schopní odovzdávať plameň nádeje mužom a ženám tejto doby“. Tvárou v tvár tragédiám a vojnám je tu „naliehavá potreba civilizácie lásky“. O tom hovoril pápež František v sobotu 23. apríla členom katolíckeho charizmatického združenia Fiat, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Združenie v Ríme zorganizovalo sympózium s názvom: „Po stopách kardinála Suenensa. Duch Svätý, Mária a Cirkev.“

Združenie Fiat, nazvané latinskou podobou Máriinej odpovede Bohu pri zvestovaní, vzniklo v 80. rokoch minulého storočia vo Francúzsku. Zakladateľmi tohto mariánskeho laického združenia zameraného na novú evanjelizáciu sú írska rehoľníčka Veronica O’Brien a belgický kardinál Suenens.

Kardinál Suenens (1904-1996) pochádzal z Belgicka, kde bol v rokoch 1961-1979 prímasom. Kňazom sa stal v roku 1927, biskupom v roku 1945. Na kardinála ho kreoval sv. Ján XXIII. v roku 1962. Zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile, na ktorom sa vyznačoval mimoriadne silnými inovatívnymi pozíciami. Bol členom Koordinačnej koncilovej komisie i koncilovej Centrálnej prípravnej pápežskej komisie. Zomrel v Belgicku v roku 1996 vo veku 91 rokov.

„Dnes je otázka evanjelizácie v srdci misie Cirkvi“, zdôraznil pápež v svojom príhovore účastníkom sympózia a dodal:

„Vo svete, ktorý sa čoraz viac sekularizuje, potrebujeme učeníkov, ktorí sú presvedčení o svojej viere a sú schopní odovzdávať plameň nádeje mužom a ženám tejto doby. Tragédie, ktoré prežívame v tomto čase, osobitne vojna na Ukrajine, ktorá je tak blízko nás, nám pripomínajú naliehavú potrebu civilizácie lásky. V pohľade na našich bratov a sestry, obete vojnových hrôz, vnímame hlbokú a naliehavú potrebu života vyznačujúceho sa dôstojnosťou, pokojom a láskou.“

Svätý Otec upozornil aj na dôležitú úlohu Panny Márie, citujúc zo svojej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium: «Ona je Matkou evanjelizujúcej Cirkvi a bez nej nemôžeme naplno pochopiť ducha novej evanjelizácie» (č. 284).

„Tak ako Panna Mária, aj my musíme neustále pestovať misionárskeho ducha, aby sme sa priblížili k trpiacim a otvorili im svoje srdcia. Musíme kráčať s nimi, bojovať s nimi za ich ľudskú dôstojnosť a všade šíriť vôňu Božej lásky,“ uviedol pápež František.

Svätý Otec sa účastníkom audiencie ospravedlnil, že k nim hovorí po sediačky, pretože pre bolesť v kolene nedokáže dlhšie stáť na nohách.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 apríla 2022, 11:38