Hľadaj

Záber zo stretnutia Záber zo stretnutia  (ANSA)

Pápež: Nerobiť sa nepostrádateľnými pri konaní dobra

Nepripútavať ľudí a diela k sebe, nerobiť sa nepostrádateľnými. Naším cieľom pri pomáhaní druhým má byť to, aby sme viac neboli potrební. Tento princíp inšpirovaný sv. Pavlom VI. pripomenul pápež František pri stretnutí s členmi Nadácie Marcella Candiu v piatok 8. apríla.

Nadácia si pripomína 40. výročie vzniku. Nesie meno podľa talianskeho podnikateľa a laického misionára, ktorý žil v rokoch 1916 až 1983. Marcello Candia ju založil rok pred svojou smrťou. Nadácia podporuje v Brazílii miestne komunity a misionárov v ich práci s chorými, malomocnými i inak núdznymi ľuďmi. Jej zakladateľ po získaní troch vysokoškolských titulov a po 25 rokoch podnikateľskej činnosti predal svoj prosperujúci podnik a odišiel do Brazílie ako laický misionár. Cirkev mu priznala titul ctihodný Boží služobník v roku 2014.

Pápež František v príhovore vyzdvihol jednotlivé princípy tohto diela ako inšpiráciu aj pre iných. Pripomenul, že zakladateľ v praxi uskutočnil mandát, ktorý prijal od pápeža. Sv. Pavol VI. na prvom mieste kládol Candiovi na srdce princíp inkulturácie: «Ak založíte nemocnicu v Brazílii, urobte ju brazílskou. Dávajte si pozor, aby ste sa vyhli akémukoľvek paternalizmu, nevnucujte svoje predstavy iným, aj keď máte dobré úmysly».

Candia bol podnikateľ, bol zvyknutý rozhodovať sám, takže sa musel naučiť riadiť veci iným spôsobom, vysvetlil pápež František. Ďalšou radou sv. Pavla VI. bolo: «Vytvorte nemocnicu nielen pre Brazílčanov, ale aj spolu s Brazílčanmi». To je dôležité, je to všeobecné pravidlo dobročinnej lásky: spolupracovať s ľuďmi, ktorým slúžime, dodal pápež František.

Napokon Pavol VI. prízvukoval: «Stanovte si ako konečný cieľ to, aby ste viac už neboli potrební». Pápež František tieto slová zacitoval s nasledujúcim komentárom:

„To je múdre, nie je tak? Mnohokrát tu máme cenných ľudí - aj v Cirkvi, kňazov, biskupov -, ktorí si však myslia, že dejiny spásy prechádzajú cez nich, že sú nevyhnutní... Nikto, nikto nie je absolútne nevyhnutný. Je nevyhnutný, aby urobil to, čo má urobiť, a potom, nech už história povie, nech Boh povie, či budem pokračovať ja, či príde niekto ďalší... Je to krásne: Stanoviť si za konečný cieľ, aby som viac nebol potrebný. Veľmi múdre.“

Sv. Pavol VI. zakladateľovi tiež povedal: «Keď zistíte, že nemocnica už beží sama, vtedy ste dosiahli skutočné dielo ľudskej solidarity». Pápež František na to: „To je tiež veľmi múdre pravidlo: nepripútavať ľudí a diela k sebe, nerobiť sa nepostrádateľnými, ale naopak, formovať svojich spolupracovníkov a zabezpečovať stabilitu a kontinuitu.“

-zk-

08 apríla 2022, 16:22