Hľadaj

Obal knihy Obal knihy 

Nová kúria pre novú dobu - pápežov predslov ku knižnému rozhovoru kard. Maradiagu

Reformy v štruktúrach sú síce potrebné, no „skutočne dôležitá je obnova mysle a srdca ľudí. Všetci sme povolaní vyhrnúť si rukávy“. Takto píše pápež František v predslove ku knihe „Praedicate Evangelium. Nová kúria pre novú dobu“. Ide o knižný rozhovor s kardinálom Óscarom Rodríguezom Maradiagom SDB, ktorého autorom je španielsky klaretián Fernando Prado Ayuso.

V predslove ku knihe, ktorá vyjde 23. apríla v španielskom vydavateľstve Publicaciones Claretianas pápež František pripomína, že Katolícka cirkev už od Druhého vatikánskeho koncilu vykonala rozličné reformy Rímskej kúrie v „snahe prispôsobiť ju požiadavkám doby, cirkevného života i vnímania samotného koncilu, ktorý je pre ňu aj naďalej kompasom“. Svätý Otec menuje apoštolské konštitúcie od sv. Pavla VI. a sv. Jána Pavla II. (Regimini Ecclesiae Universae a Pastor Bonus) i zmeny vykonané Benediktom XVI. prostredníctvom listov motu proprio. Na margo pôvodu nedávno vydanej apoštolskej konštitúcie Rímskej kúrie Praedicate Evangelium pápež píše:

„Ešte pred tým, než som zmenil diecézu, počas generálnych kongregácií, ktoré predchádzali poslednému konkláve, bol nový pápež okrem mnohých odporúčaní dôrazne požiadaný, aby uskutočnil novú reformu kúrie. Považovalo sa to za niečo naliehavé a nevyhnutné. Odtiaľ pochádza táto reforma. Sám som sa vtedy odvážil vysloviť niekoľko odporúčaní v domnienke, že ich bude musieť realizovať niekto iný.  Všetko sa však vyvinulo inak.  A tak sme [na tom] pracovali od samého začiatku celé tieto roky.“

Svätý Otec v predslove ku knihe vysvetľuje, že „reforma kúrie je viac než apoštolská konštitúcia“. Píše:

„Praedicate Evangelium je jedným z rozmerov reformy. Treba dúfať, že všetko, čo táto konštitúcia obsahuje, bude čoraz viac evidentné v priebehu jej aplikovania a zavádzania do praxe. Mnohé z noviniek, ktoré sa objavujú v apoštolskej konštitúcii, boli zavedené už v prvých rokoch súčasného pontifikátu a priniesli uspokojivé ovocie. Ostatné prinesú ovocie v pravý čas.

Reformy v štruktúrach a v oblasti organizácie sú nepochybne potrebné, avšak skutočne dôležitá je obnova mysle a srdca ľudí. Všetci sme povolaní vyhrnúť si rukávy. A nezabúdajme, že zákony a dokumenty sú vždy obmedzené a takmer vždy prechodné. Prídu aj iné časy. Iné okolnosti dajú svetu novú farbu... A Cirkev, v jej neustálom dialógu so svetom, s jednou nohou pevne zakotvenou v počiatkoch a verná Tradícii, nanovo prispôsobí svoj život a svoje ľudské štruktúry meniacim sa podmienkam doby. Cirkev tak bude aj naďalej ponúkať evanjelium svetu v novej podobe. To je náš stav, pretože veríme, že «Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky» (Hebr 13,8). Takto my, veriaci dneška, odovzdávame štafetu budúcim generáciám.“

Pápežov predslov je datovaný 25. marca 2022, na sviatok Zvestovania Pána.

Honduraský kardinál Óscar Rodríguez Maradiaga SDB je arcibiskup metropolita Tegucigalpy a člen Rady kardinálov. Bol priamo zaangažovaný v procese prípravy novej Apoštolskej konštitúcie o Rímskej kúrii Praedicate Evangelium. Autor 264-stranového knižného rozhovoru, španielsky klaretián Fernando Prado Ayuso, je známy svojím knižným rozhovorom s pápežom Františkom z roku 2018 o zasvätenom živote v dnešnej dobe, s názvom „Sila povolania“.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 apríla 2022, 16:07