Hľadaj

Talianski školáci sa modlili s pápežom za rovesníkov na Ukrajine

Pápež František sa v stredu 16. marca v Bazilike sv. Petra stretol s dvoma tisíckami detí z milánskeho katolíckeho vzdelávacieho inštitútu La Zolla. Vrúcnymi slovami sa spolu s nimi modlil za ich ukrajinských vrstovníkov, ktorých detstvo preťala vojna. Chlapcom a dievčatám kládol na srdce dva postoje: podelenie sa s druhými a prijatie.

La Zolla je tzv. kooperatívna katolícka škola, založená pred 50 rokmi v Miláne skupinou rodičov a laikov. S deťmi, ktoré prišli na púť do Ríma v sprievode svojich rodičov a učiteľov, sa Svätý Otec stretol medzi 8. a 9. hodinou ráno, ešte pred generálnou audienciou.

V Bazilike sv. Petra Svätý Otec deti najprv zblízka pozdravil prechádzajúc pomalým krokom pozdĺž hlavnej lode chrámu. Potom sa z kresla prihovoril všetkým spoločne. Vedieť prijať druhých bez toho, aby sme vylučovali či šikanovali tých, ktorí nám nie sú sympatickí, vedieť žasnúť a všímať si krásne veci a byť za ne vďační – k tomu vyzval pápež František deti zo spomínanej milánskej školy. Povzbudil ich tiež, aby komunikovali so svojimi starými rodičmi. Dve tisícky školákov nakoniec pozval k modlitbe za ich rovesníkov na Ukrajine:

„Všetci sa zahľaďme do srdca a pomyslime na toľko detí, chlapcov a dievčat, ktorí sú uprostred vojny, ktorou dnes trpia na Ukrajine. Sú ako my, ako vy: 

majú šesť, sedem, desať, štrnásť rokov. A vy máte pred sebou budúcnosť, sociálnu istotu, že budete vyrastať v spoločnosti, ktorá žije v mieri. Naopak tieto deti, aj tie celkom maličké, musia utekať pred bombami. Toľkí tam trpia. Pri tom chlade, aký je tam...

Premýšľajme. Každý z nás nech myslí na tieto deti, na týchto chlapcov a dievčatá. Oni dnes trpia, dnes, tritisíc kilometrov odtiaľto. Modlime sa k Pánovi. Ja budem prednášať modlitbu a vy sa svojím srdcom, svojou mysľou modlite so mnou.

Pane Ježišu, prosím ťa za deti, chlapcov a dievčatá, ktorí žijú pod bombami, ktorí vidia túto strašnú vojnu, ktorí nemajú čo jesť, ktorí musia utekať, opustiť svoj domov a všetko: Pane Ježišu, pozri na tieto deti, na týchto chlapcov a dievčatá: hľaď na nich, ochraňuj ich. Sú obeťami pýchy nás, dospelých. Pane Ježišu, požehnaj tieto deti a ochraňuj ich.

Spoločne sa modlime k Panne Márii, aby ich ochraňovala: Zdravas Mária, ...“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 marca 2022, 11:30