Hľadaj

Pápež sa modlil za obete na oboch stranách: Nevyrábajte zbrane, vojnou strácajú všetci

Pri generálnej audiencii v stredu 23. marca hovoril pápež František o nezastupiteľnej úlohe starých ľudí odovzdávať vieru mladšej generácii svedectvom o tom, čo sami zažili. Podelil sa, ako si v detstve osvojil hnev proti zlobe vojny počúvaním starého otca o bojoch na Piave. Vojnou sa len a len stráca, niet v nej víťazov, zdôraznil opakovane pápež.

Celkom zaplnenú Aulu Pavla VI. pozval Svätý Otec k minúte ticha a modlitbe k Panne Márii za všetky obete súčasnej vojny proti Ukrajine,

za mŕtvych z radov civilného obyvateľstva i za vyhasené životy vojakov na oboch stranách.

V improvizovanom príhovore pápež František vyzval proti výrobe zbraní a vyzbrojovaniu, s odkazom na biblickú víziu prekuť zbrane na nástroje pokoja. Prinášame jeho slová, ktoré vyslovil v závere generálnej audiencie:

„Chcel by som nechať minútu, aby sme pamätali na obete vojny. Správy o vysídlených ľuďoch, ľuďoch na úteku, o zabitých, zranených, o toľkých vojakoch padlých na jednej i druhej strane, sú správami o smrti. Prosme Pána života, aby nás vyslobodil z tejto vojnovej smrti: vojnou sa všetko stráca, všetko. Vojna nemá víťazstvo: všetko je porazené.

Nech nám Pán pošle svojho Ducha, aby sme pochopili, že vojna je porážkou ľudskosti, že potrebujeme všetci zvíťaziť nad vedením vojny, ktoré je nutkaním, ktoré nás ničí, a aby nás oslobodil od tohto nutkania k sebazničeniu.

Modlime sa aj za to, aby tí, čo vládnu pochopili, 

že nákup zbraní a ich výroba nie je riešením problému. Riešením je spoločne pracovať pre pokoj a - ako hovorí Biblia - urobiť zo zbraní nástroje pokoja.

Modlime sa spoločne k Panne Márii: Zdravas, Mária, ...“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 marca 2022, 10:57