Hľadaj

Pápež prijal Bratov maristov, vychovávateľov mladých

Rehoľný rád Bratov maristov (Fratelli Maristi) sa zameriava na školskú výchovu mládeže. Pápež František vo štvrtok 24. marca prijal vo Vatikáne jeho členov príležitosti generálnej konferencie rádu. Vyzval ich hľadieť „ako človek pri kormidle“ vpred, nie dozadu, a sledovať pevné body, z ktorých prvým je Božie slovo.

V súvislosti s misiou maristov, ktorou je výchova a evanjelizácia mladých, pripomenul Svätý Otec rehoľníkom charizmu ich francúzskeho zakladateľa sv. Marcelina Champagnata (1789-1840):

„Vedel, ako „dovidieť ďalej“, ako učiť mladých ľudí „pozerať ďalej“, ako sa otvoriť Bohu, horizontom lásky podľa evanjelia. Vychádzal z príkladu Panny Márie, „dobrej matky“, ako povedal: Mária bola drobná žena z odľahlej dediny, ale jej srdce hľadelo ďalej, mala horizont Božieho kráľovstva, bola otvorená.“  

Pápež maristom odporúčal, aby sa pri duchovnej výchove mladých ľudí venovali aj ekológii, pretože svetská mentalita „znečisťuje aj ekológiu, redukuje ju, robí ju ideologickou a povrchnou“, a naopak Božím horizontom je „integrálna ekológia, ktorá vždy spája environmentálny a sociálny rozmer, volanie Zeme a volanie chudobných“.

V tejto súvislosti napokon Svätý Otec prítomných povzbudil, že ako rehoľníkom im prislúcha práve duchovné učenie, a pretože ich Učiteľom je Ježiš Kristus, v spolupráci s Duchom Svätým ho musia nasledovať:

„Ježiš Kristus je Učiteľ života a pravdy, cesta, ktorú treba nasledovať, aby sme sa stali mužmi a ženami v plnosti, a Duch Svätý je vnútorný Učiteľ, ktorý v nás formuje Krista. Aké je to povolanie, aké je to poslanie, bratia, spolupracovať s Kristom a s Duchom Svätým a sprevádzať mladých ľudí v tomto dobrodružstve!“

-mh-

24 marca 2022, 19:17