Hľadaj

Pápež František prijal predsedu vlády SR Eduarda Hegera

V pondelok 14. marca prijal pápež František na audiencii predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera spolu s manželkou a sprievodom. Po osobnom rozhovore s pápežom a vzájomnej výmene darov slovenský predseda vlády absolvoval stretnutie s kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom v priestoroch Štátneho sekretariátu.

Pápež František prijal predsedu vlády Eduarda Hegera o 9.50 v Sále bibliotéky Apoštolského paláca. Súčasťou audiencie, ktorá trvala 30 minút, bolo okrem súkromného rozhovoru s pápežom aj predstavenie delegácie a výmena darov. Slovenský hosť priniesol Svätému Otcovi vežový zvon s vyobrazenými postavami sv. Cyrila a Metoda a slovami „Statoční nositelia posolstva“ na jeho obrube. Zvon nesie nápis „Zo srdca Európy, Slovenska“ a dátum návštevy u pápeža.

Darom Svätého Otca bol bronzový odliatok jeho obľúbeného zobrazenia Madony, s Ježiškom zostupujúcim z jej rúk na zem. Ikonické zobrazenie označované po grécky „Synkatabasis“ umelecky vyjadruje tajomstvo lásky Boha zostupujúceho medzi ľudí, keď sa v Ježišovi Kristovi sám stal človekom.

Ďalšími darmi pápeža boli výtlačky Dokumentu o univerzálnom bratstve z roku 2019, Pápežského posolstva k Svetovému dňu pokoja 2022 a dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi.

Dar od pápeža Františka pre Eduarda Hegera
Dar od pápeža Františka pre Eduarda Hegera

Pápežov dar: Synkatabasis - Rebrík Panny Márie

Bronzový basreliéf s gréckym názvom Synkatabasis alebo „Rebrík Panny Márie“ (Madonna della Scala) predstavuje Božiu Matku s jej Synom. Mária sedí a drží svoje ruky ako schodíky, po ktorých Boží Syn zostupuje na svet, aby plnil Otcovu vôľu, ktorou je vykúpenie ľudstva.

Bronzový artefakt je zasadený do symbolického tvaru knihy, ktorá pre kresťanov predstavuje Písmo, Božie slovo. Symbolická kniha je z dreva, materiálu, ktorý dáva pôvod papieru, stránkam a samotnej knihe. Na obale, vyrobenom z drevenej intarzie, je zobrazená Bazilika sv. Petra s odkazom na Berniniho kolonádu.

Basreliéfový odliatok je vyhotovený technikou strateného vosku v Ateliéri duchovného umenia centra Aletti (Atelier d'Arte spirituale) v Ríme, ktorý vedie jezuitský umelec páter Marko Rupnik SJ.

Stretnutie s predstaviteľmi vatikánskej diplomacie

O priebehu stretnutia na Štátnom sekretariáte, ktoré nasledovalo bezprostredne po audiencii u pápeža, informuje komuniké Tlačového strediska Svätej stolice:

„Svätý Otec František dnes prijal na audiencii Jeho Excelenciu pána Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý sa následne stretol s Jeho Eminenciou pánom kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, sprevádzaným Jeho Excelenciou Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi.

Počas srdečných rozhovorov na Štátnom sekretariáte, po pripomenutí si apoštolskej cesty na Slovensko v septembri minulého roka, bola vyjadrená spokojnosť s dobrými bilaterálnymi vzťahmi a s úlohou Cirkvi v spoločnosti.

Ďalej sa v rozhovoroch hlbšie venovali vojne na Ukrajine a jej vplyvu na regionálnej a medzinárodnej úrovni, pričom osobitnú pozornosť venovali humanitárnej situácii a prijímaniu vojnových utečencov.“

Rozhovor s predsedom vlády Eduardom Hegerom

Premiér Eduard Heger v závere pobytu v Ríme priblížil hlavné momenty svojej návštevy v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News. Stručne sa vrátil k stretnutiam s pápežom Františkom, s predstaviteľmi vatikánskej diplomacie a s členmi slovenskej komunity vo Večnom meste, medzi nimi osobitne s kardinálom Jozefom Tomkom.

Rozhovor s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (J. Bartkovjak)

Vážený pán predseda vlády, dnes ste sa stretli vo Vatikáne so Svätým Otcom Františkom. Čo si odnášate z tohto stretnutia, ako prebiehalo? Odkázal pápež František niečo tým, ktorých pred pol rokom navštívil a viacerí sa chystajú aj na ďakovnú púť do Ríma na konci apríla? Je tu aj náročná doba vojny...

„Každé stretnutie so Svätým Otcom je veľmi silný duchovný zážitok a tak tomu bolo aj dnes. Svätý Otec si samozrejme veľmi dobre pamätá na svoju návštevu na Slovensku a má na ňu len tie najlepšie spomienky. Takže určite sa teší aj na pútnikov, ktorí ho prídu navštíviť. Ja som mu aj odovzdal poďakovanie za všetky tie posolstvá, ktoré na Slovensku odzneli. Pretože sú to posolstvá, ktoré sú pre nás veľkou vzpruhou aj práve v týchto náročných časoch.

Samozrejme, rozprávali sme sa o Ukrajine a o situácii, ktorá je žiaľ veľmi, veľmi smutná a záver našej diskusie bol v tom, že potrebujeme ostať v nádeji, potrebujeme ostať odhodlaní, ale zároveň potrebujeme zotrvať aj v modlitbách za nastolenie mieru na Ukrajine. Takže toto boli nosné témy.

Zaujímal sa aj o situáciu na ukrajinsko-slovenskej hranici, kde som hovoril ako zvládame túto situáciu, koľko utečencov alebo ľudí utekajúcich pred vojnou prišlo, bol veľmi rád, že Slovensko prijíma týchto ľudí, povedal by som, s takou vrúcnosťou a otvorenou náručou, pretože to je to, čo tí ľudia, skúšaní vojnou, potrebujú zažiť.“

Po audiencii u Svätého Otca ste mali stretnutie s predstaviteľmi vatikánskej diplomacie kardinálom Parolinom a Mons. Gallagherom. Hovorili ste o bilaterálnych vzťahoch, o minuloročnej apoštolskej ceste a potom viac o vojne na Ukrajine a solidárnom prijatí utečencov. Je niečo, čo by ste chceli osobitne zdôrazniť z tohto stretnutia?

„Áno, tá téma bola opäť prioritnou, práve situácia na Ukrajine, kde sme hľadali spoločne riešenia, ako môžeme vzájomne pomôcť tomu, aby sa táto agresia z Kremľa zastavila čo najskôr. Rozprávali sme sa o kontakte, alebo línii, ktorú Vatikán má na Ortodoxnú cirkev, ktorá je veľmi jedinečná, a žiadny iný štátny predstaviteľ takúto líniu nemá. Takže sme hovorili o tom, ako je dôležité vyvíjať a využiť každú príležitosť na komunikáciu a diplomatické procesy, a v tomto zohráva naozaj významnú rolu Vatikán, čoho sú si vedomí a veľmi intenzívne na tomto poli pracujú.“

V nedeľu večer ste sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda stretli so Slovákmi, ktorí pracujú vo vatikánskych úradoch či na pápežských univerzitách. Aké dojmy si odnášate? Podarilo sa Vám v Ríme navštíviť aj nášho pána kardinála?

„Áno, musím povedať, že to bolo veľmi príjemné stretnutie včera večer, lebo to bolo moje prvé stretnutie práve tu v Ríme, a bolo krásne, že som sa mohol stretnúť práve so Slovákmi, ktorí tu pôsobia, a ktorí tu študujú alebo vyučujú, či už vo Vatikáne alebo pôsobia aj v Ríme. Takže bolo to také veľmi vrúcne prijatie a rozprávali sme práve o tom, ako sa vyvíja situácia na Slovensku, tiež sa veľmi zaujímali o tú východnú hranicu. Ja som sa zaujímal o to, ako to oni zvládajú tu v Ríme,  takže bolo to také veľmi priateľské puto, by som povedal, ktoré sme mohli rozvinúť v tento večer.

Otca kardinála Tomka som stretol dnes po návšteve Svätého Otca, a taktiež to bola veľmi srdečne návšteva, kde som sa vyslovene pýtal na to, akým spôsobom by sme mohli využiť jeho skúsenosti z jeho dlhoročného pôsobenia po svete práve v tomto čase. A bolo veľmi príjemné počuť od neho povzbudenie tej nádeje a odvahy v týchto chvíľach a taktiež dôvery v Božie milosrdenstvo v týchto ťažkých časoch.“

(Pripravil P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci Slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)

-jb, mh-

Aktualizované: 22.3.2022, 9:23

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 marca 2022, 11:28