Hľadaj

Svätý Otec prijal francúzskych umelcov Diakonie krásy

Vo štvrtok 17. februára prijal pápež František francúzsku skupinu umelcov s názvom „Diakonia krásy“. Pri príležitosti 10. výročia vzniku ich združenia povzbudil prítomných umelcov k pokračovaniu na ceste objavovania evanjelizačnej úlohy krásy a umenia, po latinsky tradične nazývanej „Via pulchritudinis“.

„Sväté písmo nám veľa hovorí o kráse vesmíru a všetkého, čo obsahuje, čo sa analogicky vzťahuje na krásu Stvoriteľa.“ Aj týmito slovami oslovil v príhovore Svätý Otec asi stovku umelcov z Francúzska. Pripomenul im, že „že každý z nás je od prirodzenosti povolaný byť remeselníkom a strážcom krásy stvorenstva“. Práve túto krásu oni, ako umelci, v istom zmysle dopĺňajú:

„Zvláštnosťou umelca je, že nie je časovo obmedzený, pretože jeho umenie oslovuje všetky vekové kategórie. Umelec nie je obmedzený ani priestorom, pretože krása sa môže dotknúť toho, čo je univerzálne – zvlášť túžby po Bohu – a prekračuje hranice jazykov a kultúr. Ak je umelec autentický, dokáže o Bohu hovoriť lepšie ako ktokoľvek iný, dokáže ľuďom priblížiť jeho krásu a dobrotu.“

Prítomných francúzskych animátorov umenia pápež pozval prečítať si List umelcom od sv. Jána Pavla II. z roku 1999, v ktorom píše, že „Cirkev potrebuje umenie, aby mohla odovzdávať posolstvo, ktoré jej zveril Kristus.“

Na záver Svätý Otec František umelcov uistil, že Cirkev ich misiu potrebuje dnes viac ako kedykoľvek predtým, pretože „krása je vždy zdrojom radosti“. Ich tvorbu zveril Panne Márii, aby ich stále viac „uvádzala do Božieho tajomstva“, a aby ich „inšpiroval Duch Svätý“.

-mh-

17 februára 2022, 21:09