Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Posolstvo pápeža proti obchodovaniu s ľuďmi: Tá rana sa týka každého z nás

Pápež František vo videoposolstve k Medzinárodnému dňu modlitby a povedomia proti obchodovania s ľuďmi vyzýva ženy i mužov naplno sa zaangažovať za zmenu mentality, ktorá pošliapava dôstojnosť žien a dievčat, a násilím udržiava schému podradnej roly ženy v spoločnosti.

Cirkev tento sviatok slávi 8. februára pri liturgickej spomienke sv. Jozefíny Bakhity. Africká svätica z prelomu 19. a 20. storočia bola v detstve otrokyňou v Sudáne. Tohtoročný ôsmy Medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi s témou „Sila starostlivosti. Ženy, ekonomika a obchodovanie s ľuďmi“ sa zameriava na reflexiu ohľadom často nedôstojného postavenia žien v jednotlivých spoločnostiach. Pápež vo videoposolstve poukazuje na tento rozmer problému, keď hovorí:

„Organizácia spoločností na celom svete ešte zďaleka neodráža skutočnosť, že ženy majú rovnakú dôstojnosť a rovnaké práva ako muži. Konštatuje sa žiaľ, že «dvojnásobne chudobné sú ženy, ktoré trpia situáciami vylúčenia, zlého zaobchádzania a násilia, pretože majú často menej príležitostí brániť svoje práva» (Encyklika Fratelli tutti, 23).

Obchodovanie s ľuďmi prostredníctvom domáceho a sexuálneho vykorisťovania vtláča násilným spôsobom ženy a dievčatá do ich údajnej roly ako podriadených na poskytovanie domácich služieb a služieb sexuálnych, do ich úlohy vykonávateliek opatery a poskytovateliek rozkoše, čím sa udržiava schematický model vzťahov založených na moci mužského pokolenia nad ženským. Aj dnes, a na vysokej úrovni.“

Videoposolstvo

Pápež František zdôrazňuje celospoločenský i duchovný dosah tohto násilia, namiereného proti ľudským osobám:

„Obchodovanie s ľuďmi je násilie! Násilie, ktorým trpí každá žena a dievča, je otvorenou ranou na Kristovom tele, na tele celého ľudstva, je to hlboká rana, ktorá sa týka aj každého z nás.

Je veľa žien, ktoré majú odvahu vzoprieť sa násiliu. My muži sme tiež povolaní k tomu, aby sme povedali nie akémukoľvek násiliu, vrátane násilia na ženách a dievčatách. Spoločne môžeme a musíme bojovať za to, aby sa ľudské práva vykladali osobitným spôsobom, rešpektovali rozmanitosť a uznávali dôstojnosť každého človeka, pričom osobitný záujem treba venovať tým, ktorých základné práva boli porušené.“

Ako Svätý Otec pripomína, je tu príklad svätice, ktorá nám ukazuje cestu. Od deviatich rokov násilne zotročovaná Jozefína Margaréta Bakhita, našla napokon pričinením konzula v Benátkach novú silu pre svoj život, spočívajúcu v Bohu. Sv. Ján Pavol II. ju v roku 2000 vyhlásil za svätú. Pápež František v dnes vydanom posolstve povzbudzuje každé dievča i ženu inšpirovať sa jej príkladom:

„Svätá Bakhita nám ukazuje cestu k premene. Jej život nám hovorí, že zmena je možná, keď sa necháme premeniť starostlivosťou, ktorú má Boh o každého z nás. Je to starostlivosť milosrdenstva, je to starostlivosť lásky, ktorá nás mení v našej hĺbke a robí nás schopnými prijímať druhých ako bratov a sestry. Uznanie dôstojnosti každého človeka je prvým krokom starostlivosti ..., uznanie dôstojnosti.“

„Povzbudzujem každú ženu a každé dievča, ktoré sa angažujú za premenu a za starostlivosť: v škole, v rodine i v spoločnosti.

A povzbudzujem každého muža a každého chlapca, aby nezostali mimo tohto procesu premeny a pamätali na príklad milosrdného Samaritána: muža, ktorý sa nehanbil skloniť nad svojím bratom a ujať sa starostlivosti o neho.“

V závere Svätý Otec ďakuje všetkým, ktorí sa angažujú v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a posmeľuje k nekompromisnému postoju v tomto zápase:

„Drahé sestry a bratia, viem, že mnohí sa podieľate na tomto Dni modlitby a povedomia, z rôznych krajín a rôznych náboženských tradícií. Všetkým vyjadrujem svoju vďaku a povzbudenie: pokračujme v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a všetkým formám otroctva a vykorisťovania. Vyzývam vás všetkých, aby ste si udržiavali nekompromisný postoj ... a aby sme každý deň nachádzali silu odhodlane sa angažovať na tomto fronte. Neľakajte sa zoči voči arogancii násilia, nekapitulujte pred korupciou peňazí a moci.”

-mh, jb-

08 februára 2022, 15:11