Hľadaj

Pápež prijal talianskych starostov: Chudobní sú bohatstvom mesta

Dobrý starosta obce vie ľuďom otcovsky a matersky načúvať, je pozorný na najrôznejšie situácie chudoby a posilňuje sociálny zmier. O tom hovoril pápež František zástupcom talianskeho Národného združenia miest a obcí, ktorých prijal na audiencii v sobotu 5. februára. Zvolil si tri kľúčové slová: „otcovstvo“, „periférie“ a „pokoj“.

Dve stovky hostí prijal Svätý Otec v Klementínskej sále. Osobitne ocenil namáhavú prácu starostov, ktorí počas komplikovaných dvoch rokov pandémie povzbudzovali ľudí k „rešpektovaniu predpisov - neraz ťaživých, avšak nevyhnutných pre zdravie občanov“. „Vaše slovo pomohlo aj tým, ktorí majú legislatívnu zodpovednosť, aby včas prijali rozhodnutia pre dobro všetkých. Ďakujeme!“, skonštatoval Svätý Otec.

Demokracia nie je len delegovanie vo voľbách

„Ľudia si často myslia, že demokracia sa obmedzuje na delegovanie hlasovaním, pričom zabúdajú na princíp participácie, ktorý je nevyhnutný pre dobrú správu obce“, povedal pápež a poukázal na dôležitosť vytvárania tzv. solidárnych sietí v rámci miest a obcí:

„Od starostov sa očakáva, že majú riešenie na všetky problémy! Vieme však, že tieto problémy sa nedajú vyriešiť len finančnými prostriedkami. Aké dôležité je môcť počítať s prítomnosťou solidárnych sietí, ktoré poskytujú na ich riešenie odborné znalosti!

Pandémia odhalila mnohé slabosti, ale aj veľkodušnosť dobrovoľníkov, susedov, zdravotníckych pracovníkov a ľudí v zodpovedných funkciách, ktorí sa nasadili v zmierňovaní utrpenia a osamelosti chudobných a starších ľudí. Táto sieť solidárnych vzťahov je bohatstvom, ktorý treba chrániť a posilňovať.“

Vedieť „strácať čas“ počúvaním ľudí

Starostom talianskych miest a obcí ďalej pápež ponúkol tri podnety vo forme povzbudenia. Vložil ich do troch slov: „otcovstvo“, „periférie“ a „pokoj“. Najprv zdôraznil, že služba spoločnému dobru je vysokou formou činorodej lásky a dá sa porovnať s otcovstvom či materstvom:

„Starosta či starostka vie načúvať. Nebojte sa „strácať čas“ počúvaním ľudí a ich problémov! Dobré počúvanie pomáha robiť rozlišovanie, pochopiť priority, ohľadom ktorých je potrebné zasiahnuť.“

Niet mesta bez chudobných

Ohľadom druhého kľúčového slova, ktorým sú periférie, pápež skonštatoval:

„Vy to veľmi dobre viete: neexistuje mesto bez chudobných. Dodal by som, že chudobní sú bohatstvom mesta. Toto sa niekomu môže zdať cynické, no nie je to tak. Oni, chudobní, nám pripomínajú naše krehkosti a to, že sa navzájom potrebujeme. Volajú nás k solidarite, ktorá je základnou hodnotou sociálnej náuky Cirkvi, ktorú osobitne rozvinul svätý Ján Pavol II.

V čase pandémie sme objavili osamelosť a konflikty v domácnostiach, drámu tých, ktorí museli ukončiť svoje podnikanie, izoláciu starších ľudí, depresiu dospievajúcich a mladých ľudí – pomyslite na počty suicídií mladých –, sociálne nerovnosti, ktoré zvýhodnili tých, ktorí už boli dobre situovaní, ťažkosti rodín, ktoré nedokážu vyžiť. A dovolím si spomenúť aj úžerníkov, ktorí klopú na dvere. A toto sa deje v mestách, aspoň tu v Ríme určite...“

Ako posilniť sociálny zmier

Tretím kľúčovým slovom, ktoré pápež adresoval talianskym starostom, je pokoj. Ten „neznamená neprítomnosť konfliktu, ale schopnosť rozvíjať ho smerom k novej forme stretnutia a spolužitia s druhým“, vysvetlil Svätý Otec, citujúc zo svojej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (č. 227). Zdôraznil aj princíp subsidiarity:

„Sociálny zmier je plodom schopnosti spájať povolania, zručnosti a zdroje. Je nevyhnutné podporovať iniciatívu a tvorivosť ľudí, aby mohli vytvárať zmysluplné vzťahy v rámci susedstiev a mestských častí.“

Svätý Otec udelil talianskym starostom apoštolské požehnanie so slovami: „Každý prijme toto požehnanie podľa miery vlastnej viery. A prosím vás, modlite sa za mňa, lebo aj ja som starostom niečoho!“

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

05 februára 2022, 16:03