Hľadaj

Pápež s delegáciou Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov Pápež s delegáciou Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov 

Pápež sekulárnym inštitútom pri 75. výročí: Ste zasvätení pre svet

„Ste vo svete, aby ste svedčili o tom, že ho Boh miluje a požehnáva. Ste zasvätení pre svet, ktorý očakáva vaše svedectvo, aby vstúpil do slobody, ktorá prináša radosť, živí nádej a pripravuje budúcnosť.“ Tieto slová adresoval v liste pápež František sekulárnym inštitútom, ktoré si pripomínajú 75. výročie uznania tejto formy zasväteného života pápežom Piom XII.

V liste adresovanom predsedníčke Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov Jolante Szpilarewiczovej pápež prisľúbil, že s radosťou príde v auguste osobne uzavrieť veľké zhromaždenie Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov.

Členovia sekulárnych inštitútov sú zasvätení Bohu, no žijú v civilnom svete, a to bez vonkajšej nápadnosti. Pápež Pius XII. uznal túto osobitnú formu zasväteného života v Cirkvi vydaním apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia 2. februára 1947.

Ako pápež František píše vo svojom liste, veľkou výzvou pre sekulárne inštitúty je vzťah medzi sekulárnosťou a zasvätením. Zároveň upozorňuje, že ich zasvätenie „sa nemá mýliť s rehoľným životom“:

„Vzhľadom na vaše zasvätenie je pre vás ľahké pripodobniť sa rehoľníkom, ale chcel by som, aby vás charakterizovalo vaše pôvodné proroctvo, osobitne krstný charakter, ktorý charakterizuje sekulárne laické inštitúty. ... Krst je prvou a najradikálnejšou formou zasvätenia sa.“

Členov sekulárnych inštitútov, ktorí sa prostredníctvom sľubov s nerozdeleným srdcom úplne nasadzujú pre šírenie Nebeského kráľovstva, vyzýva: „Špecifická charizma sekulárnych inštitútov vás volá, aby ste boli radikálni a zároveň slobodní a kreatívni, aby ste od Ducha Svätého mohli prijať ten najpríhodnejší spôsob žitia kresťanského svedectva. Ste inštitútmi, no nikdy sa neinštitucionalizujte!“

Sekulárnosť, čiže svetský charakter, je odlišovacím znakom sekulárnych inštitútov. Ich členovia sú prítomní vo svete, vo vnútri spoločnosti, 

a to v skrytej forme, podobne ako semienko či kvas z evanjeliových podobenstiev. Pápež ich povzbudzuje:

„...Pozývam vás, aby ste prehĺbili význam a spôsob svojej prítomnosti vo svete a aby ste vo svojom zasvätení obnovili krásu a túžbu podieľať sa na premene skutočnosti.“

„Už v predstihu ste zažili mnohé zmeny. Vaša skúsenosť však Cirkev ešte dostatočne neobohatila“, konštatuje pápež a poslanie sekulárnych inštitútov prirovnal k anténam, ktoré majú schopnosť prijímať signály a zároveň i vysielať posolstvá.

«Ste ako antény pripravené zachytiť zárodky novosti vzbudzované Duchom Svätým, a môžete pomôcť cirkevnému spoločenstvu, aby prijalo tento pohľad dobra a našlo nové a odvážne spôsoby, ako sa dostať ku všetkým» (Príhovor Talianskej konferencii sekulárnych inštitútov, 10. mája 2014).

Pápež tiež konštatuje, že sekulárne inštitúty sú jedným z protiliekov na „náboženskú mentalitu sebareferenčnosti, ktorá je uzavretá a ľahostajná“. V liste píše:

„Zasvätená sekulárnosť je prorockým znamením, ktoré nás nabáda, aby sme Otcovu lásku zjavovali skôr prostredníctvom života než slovami, 

aby sme ju denne ukazovali na cestách sveta. Dnes nie je ani tak čas na presvedčivé reči, je predovšetkým čas na svedectvo, pretože kým apológia rozdeľuje, krása života priťahuje. Buďte svedkami, ktorí priťahujú!“

Členovia sekulárnych inštitútov „sú povolaní k tomu, aby v praxi uplatňovali evanjeliové obrazy kvasu a soli“, píše pápež a dodáva:

„Buďte kvasom pravdy, dobra a krásy, dávajte kvasiť spoločenstvu s bratmi a sestrami okolo vás, pretože jedine s bratstvom možno poraziť vírus individualizmu (porov. Fratelli tutti, 105). A buďte soľou, ktorá dáva chuť, pretože bez chuti, túžby a úžasu zostáva život mdlý a iniciatívy zostávajú sterilné. Pomôže vám to pamätať na to, ako bola blízkosť spôsobom vašej vierohodnosti a ako vám profesionalita poskytla „evanjeliovú autoritu“ v pracovnom prostredí.“

„Dostali ste dar proroctva, ktoré „anticipovalo“ Druhý vatikánsky koncil, ktorý privítal bohatstvo vašej skúsenosti. Sv. Pavol VI. povedal: „ste predsunutým krídlom Cirkvi vo svete“ (Príhovor Medzinárodnému kongresu vedúcich predstaviteľov sekulárnych inštitútov, 20. septembra 1972). Dnes vás prosím, aby ste obnovili tohto ducha anticipácie cesty Cirkvi, aby ste boli hliadkami, ktoré pozerajú k výšinám a vpred, s Božím slovom v srdci a s láskou k bratom a sestrám v rukách.

Ste vo svete, aby ste svedčili o tom, že ho Boh miluje a požehnáva. Ste zasvätení pre svet, ktorý očakáva vaše svedectvo, aby vstúpil do slobody, ktorá prináša radosť, živí nádej a pripravuje budúcnosť. Za to vám ďakujem a zo srdca vám žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa aj naďalej modlili.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 februára 2022, 12:18