Hľadaj

Sídlo vatikánskej Kongregácie pre náuku viery Sídlo vatikánskej Kongregácie pre náuku viery 

Kongregácia pre náuku viery: dve sekcie so samostatnými sekretármi

Dnes zverejneným apoštolským listom motu proprio s názvom Fidem servare upravil pápež František vnútornú štruktúru Kongregácie pre náuku viery. Zmena spočíva v rozčlenení doktrinálnych a disciplinárnych kompetencií, pričom každá z nich bude mať vlastného sekretára. Kongregácia pre náuku viery tak bude mať vo vedení prefekta a dvojicu sekretárov.

Cieľom reformy je tiež priznať náležitý význam aj doktrinálnej sekcii a jej zásadne dôležitej úlohe pri podporovaní viery, bez toho, aby sa oslabila disciplinárna činnosť, keďže už desaťročia sa vynakladá veľa úsilia a ľudských zdrojov na vyšetrovanie prípadov zneužívania. Takto bude mať každá sekcia s vlastným tajomníkom väčšiu silu a samostatnosť.

Chrániť vieru

Ako vysvetľuje pápež, Fidem servare, chrániť vieru, je názov motu proprio preto, že „je to hlavná úloha, ako aj konečné kritérium, ktoré treba sledovať v živote Cirkvi. Kongregácia pre náuku viery preberá túto dôležitú úlohu, pričom preberá doktrinálne aj disciplinárne kompetencie“, ako jej to prisúdili pápeži, osobitne Pavol VI. a Ján Pavol II.

Pápež František, berúc do úvahy vyzretú skúsenosť, ktorú kongregácia získala v priebehu rokov v rôznych oblastiach svojej činnosti, s cieľom usporiadať ju tak, ako je vhodnejšie na plnenie jej funkcií, ustanovil, aby dikastérium pozostávalo z dvoch sekcií, „doktrinálnej a disciplinárnej, z ktorých každú koordinuje sekretár, ktorý pomáha prefektovi v špecifickej oblasti vlastnej kompetencie, v spolupráci s podsekretárom a príslušnými vedúcimi úradov“.

Doktrinálna sekcia

Doktrinálna časť „sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa podpory a ochrany učenia viery a morálky. Okrem toho podporuje aj štúdiá zamerané na vzrast chápania a odovzdávania viery v službe evanjelizácie, aby jej svetlo bolo kritériom pre pochopenie zmyslu existencie, najmä zoči-voči otázkam, ktoré kladie vedecký pokrok a rozvoj spoločnosti.“ Skúma tiež dokumenty, ktoré majú byť publikované inými dikastériami, ako aj spisy a názory, „ktoré sa zdajú byť problematické pre správnu vieru, pričom podporuje dialóg s ich autormi a navrhuje vhodné riešenia“. Doktrinálna sekcia je poverená aj úlohou skúmať otázky týkajúce sa osobných ordinariátov bývalých anglikánov a spravovaním Matrimoniálneho úradu, ktorý sa týka takzvaného privilégia viery (privilegium fidei) a skúma rozviazanie manželstva medzi dvoma nepokrstenými osobami alebo medzi pokrstenou a nepokrstenou osobou.

Disciplinárna sekcia

Disciplinárna sekcia sa zaoberá trestnými činmi, ktoré sú vyhradené Kongregácii a riešia sa prostredníctvom tamojšieho „Najvyššieho apoštolského tribunálu“. Sekcia má „za úlohu pripraviť a vypracovať postupy podľa kánonickej normatívy, aby Kongregácia vo svojich rôznych inštanciách - prefekt, sekretár, promótor spravodlivosti, kongres, riadne zasadanie, kolégium pre skúmanie odvolaní vo veciach závažných prečinov (delicta graviora) - mohla podporovať správny výkon spravodlivosti“. Na tento účel disciplinárna sekcia „podporuje vhodné vzdelávacie iniciatívy“ ponúkané biskupom a právnickému personálu, „v záujme správneho chápania a aplikovania kánonických noriem v príslušných oblastiach ich kompetencie“.

Motu proprio Fidem servare, podpísané Svätým Otcom 11. februára, vstupuje do platnosti publikovaním v denníku L´Osservatore Romano dnes 14. februára 2022.

-jb, mh-

14 februára 2022, 16:35