Hľadaj

Kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie - COMECE Kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie - COMECE 

Kard. Hollerich: Vojna je urážka dôstojnosti, v Európe nemá miesto

K situácii na Ukrajine a v Európe vydal vyhlásenie predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) kardinál Jean-Claude Hollerich SJ. Ako píše, „mier na celom európskom kontinente i mimo neho je dnes vážne ohrozený.“ „Vojna je vážnou urážkou ľudskej dôstojnosti a na našom kontinente pre ňu nie je miesto,“ zdôrazňuje luxemburský arcibiskup.

Kardinál Hollerich vo vyhlásení z 24. februára ako predseda COMECE vyjadruje solidaritu obyvateľom Ukrajiny a obracia sa s výzvou na ruské orgány, aby sa zdržali ďalších nepriateľských akcií. Žiada medzinárodné spoločenstvo i európskych lídrov o opatrenia na podporu deeskalácie konfliktu a vyzýva prijať utečencov z Ukrajiny, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu. Text vyhlásenia uvádzame v plnom znení.

Vyhlásenie kardinála Hollericha k situácii na Ukrajine a v Európe

Som hlboko znepokojený najnovšími správami o stupňujúcich sa vojenských akciách Ruskej federácie na Ukrajine, ktoré otvárajú alarmujúci scenár ozbrojeného konfliktu spôsobujúceho strašné ľudské utrpenie, smrť a ničenie. Mier na celom európskom kontinente i mimo neho je dnes vážne ohrozený.

V mene biskupov COMECE by som chcel opätovne zdôrazniť 

našu bratskú blízkosť a solidaritu s ľudom a inštitúciami Ukrajiny.

Zdieľajúc pocity úzkosti a znepokojenia pápeža Františka, vyzývame ruské orgány, aby sa zdržali ďalších nepriateľských akcií, ktoré by spôsobili ešte väčšie utrpenie a nerešpektovali zásady medzinárodného práva. Vojna je vážnou urážkou ľudskej dôstojnosti a na našom kontinente pre ňu nie je miesto.

Preto naliehavo žiadame medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, aby neprestávalo hľadať mierové riešenie tejto krízy prostredníctvom diplomatického dialógu. Vyzývame európskych lídrov, ktorí sa dnes zišli na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, aby preukázali jednotu a schválili opatrenia na podporu deeskalácie a budovania dôvery a zároveň sa vyhli akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli potenciálne posilniť násilný konflikt.

Vzhľadom na vznikajúcu humanitárnu situáciu 

vyvolanú prebiehajúcimi násilnými akciami, vyzývame európske spoločnosti a vlády, aby prijali utečencov, ktorí utekajú zo svojej vlasti na Ukrajine pred vojnou a násilím a hľadajú medzinárodnú ochranu. Je naším povolaním, našou zodpovednosťou a našou povinnosťou prijať ich a chrániť ako bratov a sestry.

Pripájame sa k pápežovi Františkovi a modlíme sa k Panne Márii, Kráľovnej pokoja, aby Pán osvietil tých, ktorí nesú politickú zodpovednosť, aby „vážne spytovali svoje svedomie pred Bohom, ktorý je Bohom pokoja, a nie vojny, ktorý je Otcom všetkých, a nie len niektorých, ktorý chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi“.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 februára 2022, 17:23