Hľadaj

Zo slávenia Nedele Božieho slova 24. januára 2021 Zo slávenia Nedele Božieho slova 24. januára 2021 

V nedeľu pápež ustanoví mužov i ženy za lektorov a katechétov

Najbližšia nedeľa 23. januára bude Nedeľou Božieho slova. Pápež František bude predsedať svätej omši v Bazilike sv. Petra o 9.30 za účasti veriacich, ktorých počet je z dôvodu pandémie obmedzený na dvetisíc. Počas slávenia Svätý Otec ustanoví za lektorov niekoľko kandidátov, medzi ktorými sú po prvýkrát aj ženy a laici. Novým obradom zavedeným od minulého roka udelí ministérium katechétu niekoľkým kandidátom, mužom i ženám z rozličných kontinentov.

Službu lektorátu prijmú laici z Južnej Kórey, Pakistanu, Ghany a rozličných častí Talianska. Pre službu katechétu to budú laici z amazónskej oblasti Peru, dvaja veriaci z Brazílie, žena z Ghany, ďalej Talian, Španielka a Poliak. Kvôli ťažkostiam s cestovaním v čase pandémie budú na slávnosti chýbať reprezentanti z Konžskej demokratickej republiky a Ugandy.

Služba lektorov, akolytov i katechétov úzko súvisí 

s odovzdávaním Božieho slova, ktoré bude v centre pozornosti počas blížiacej sa nedele. Nedeľu Božieho slova ustanovil pápež František v septembri 2019.

Akolytmi, teda tými, ktorí asistujú počas liturgie pri oltári a plnia aj ďalšie úlohy, sa len donedávna mohli stať iba muži. Teraz je táto cirkevná služba (ministérium) prístupná aj ženám a pre mužov už nie je viazaná na prípravu k budúcemu sväteniu. Nové pravidlá udeľovania služby lektorátu a akolytátu stanovil Svätý Otec apoštolským listom motu proprio z 10. januára 2021 s názvom Spiritus Domini.

Pokiaľ ide o ministérium katechétu, 

ustanovil ho pápež František v motu proprio Antiquum ministerium z 10. mája 2021.

Pri nedeľnej svätej omši novoustanovení katechéti a katechétky prijmú od pápeža kríž. Ako informovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, ktorá je zodpovedná za organizačnú stránku, bude mať podobu známeho pastierskeho kríža sv. Jána Pavla II. Novoustanovení lektori pri obrade dostanú výtlačky Svätého písma.

Pre účastníkov nedeľnej slávnosti je pripravený ako dar talianske vydanie komentárov cirkevných otcov k 4. a 5. kapitole Evanjelia podľa Lukáša, na znak ich zodpovednosti neustále sa prehlbovať v poznaní Svätého písma.

-zk, jb-

Aktualizované: 20.1.2022, 11:55

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 januára 2022, 17:54