Hľadaj

Sv. Irenej z Lyonu Sv. Irenej z Lyonu 

Sv. Irenejovi bol dekrétom priznaný titul Učiteľ jednoty

Pápež František v piatok 21. januára vydal dekrét, ktorým vyhlásil sv. Ireneja z Lyonu za učiteľa Cirkvi s titulom Doctor unitatis – Učiteľ jednoty. Urobil tak symbolicky počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Meno Irenej znamená „mierny“, „pokojný“ a poukazuje na úlohu mierotvorcu.

V dekréte, ktorého text publikovalo vatikánske tlačové stredisko, Svätý Otec píše:

„Sv. Irenej z Lyonu, ktorý prišiel z Východu, vykonával svoju biskupskú službu na Západe: bol duchovným a teologickým mostom medzi východnými a 

západnými kresťanmi. Jeho meno Irenej vyjadruje ten pokoj, ktorý pochádza od Pána a ktorý zmieruje, znovuzačleňuje do jednoty.

Z týchto dôvodov, po získaní stanoviska Kongregácie pre kauzy svätých, ho vyhlasujem za učiteľa Cirkvi s titulom Doctor unitatis.

Nech náuka tak veľkého učiteľa čoraz viac povzbudzuje kráčanie všetkých učeníkov Pána smerom k plnej jednote.“

Pripomeňme, že svoj zámer vyhlásiť sv. Ireneja za učiteľa Cirkvi oznámil pápež František už 7. októbra minulého roku pri audiencii Zmiešanej pravoslávno-katolíckej pracovnej skupiny, ktorej patrónom je práve sv. Irenej. Samotný dekrét podpísal Svätý Otec deň po obdržaní oficiálneho návrhu Kongregácie pre kauzy svätých udeliť svätcovi spomínaný titul.

Sv. Irenej sa stal v poradí 37. učiteľom Cirkvi. Mučeník z prelomu druhého a tretieho storočia (zomrel v roku 202) pochádzal zo Smyrny v Malej Ázii, 

dnešnom Turecku a bol žiakom sv. Polykarpa ktorý počul evanjeliové ohlasovanie ešte priamo od apoštola Jána.

Ako biskup však pôsobil v galskom Lugdune, dnešnom Lyone vo Francúzsku. Bránil učenie Cirkvi proti bludu gnosticizmu. V päťzväzkovom spise Proti bludom, napísanom v gréčtine a známom najmä pod latinským titulom Adversus haereses, hovorí i o jednote Cirkvi.

Meno Irenej, po grécky Εἰρηναῖος (Eirénaios), po latinsky Irenaeus, znamená „mierny“, „pokojný“ a poukazuje na úlohu mierotvorcu.

Pápež Benedikt XVI. v rámci svojho cyklu o cirkevných otcoch venoval katechézu sv. Irenejovi pri generálnej audiencii 23. marca 2007. Ako uviedol, svätec si zaslúži aj titul autora najstaršieho katechizmu kresťanskej náuky, a to vďaka jeho spisu Rozprava o apoštolskom ohlasovaní.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 januára 2022, 14:52