Hľadaj

V Salvádore blahorečia štyroch mučeníkov na čele s jezuitom Rutiliom Grandem

V sobotu 22. januára v San Salvadore slávnostne vyhlásia za blahoslavených jezuitského kňaza Rutilia Grandeho a jeho dvoch spoločníkov, ako aj františkánskeho kňaza Cosmu Spessotta, mučeníkov za vieru a spravodlivosť. Slávnosti blahorečenia bude predsedať salvádorský kardinál Gregorio Rosa Chávez ako osobitný legát Svätého Otca.

Všetci štyria mučeníci pracovali alebo pomáhali v duchovnej službe medzi chudobným obyvateľstvom. Boli zavraždení počas obdobia teroru v Salvádore na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia vtedajšími eskadrami smrti.

Páter Rutilio Grande a laici Manuel Solórzano a  Nelson Rutilio Lemus boli salvádorského pôvodu. Dňom ich mučeníctva je 12. marec 1977, keď boli prepadnutí počas cesty za vykonávaním pastoračnej služby neďaleko vidieckej farnosti El Paisnal.

Boží služobník páter Rutilio Grande García SJ položil život vo veku 48 rokov. Bol prvým kňazom zabitým v období pred vypuknutím tragickej občianskej vojny v Salvádore (1979-1992). Jeho násilná smrť mala veľký vplyv na sv. Óscara Romera, vtedajšieho arcibiskupa San Salvadoru, ktorý sa odvtedy čoraz otvorenejšie vyjadroval k vojne, za čo zaplatil vlastným životom v marci 1980.

Prvý z dvojice laikov, 72-ročný Manuel Solórzano bol ženatý, otec desiatich detí. Chlapec Nelson Rutilio Lemus pomáhal svojmu príbuznému pátrovi Grandemu  v jeho službe. Mal len 16 rokov.

Františkánsky kňaz Cosma Spessotto pochádzal z Talianska a v Salvádore pôsobil ako misionár tri desiatky rokov. Bol zastrelený 14. júna 1980 pred oltárom farského kostola San Juan Nonualco. Mal 57 rokov.

Na beatifikačnej slávnosti v San Salvadore v sobotu 22. januára o 10. hodine miestneho času (17.00 nášho času) sa zúčastní aj postulátor kauzy páter Pascual Cebollada SJ, generálny postulátor rehole jezuitov.

Jezuitský generálny predstavený P. Arturo Sosa v videoposolstve hovorí: „Spoločnosť Ježišova sa pripája k hlbokej radosti pútnického Božieho ľudu v Salvádore z blahorečenia štyroch mučeníkov - svedkov viery, na ktorej je založená nádej salvádorského ľudu.“

V osobitnom liste adresovanom pred blížiacim sa blahorečením jezuitom na celom svete P. Sosa zdôrazňuje jasné dištancovanie sa pátra Rutilia a jeho spoločníkov od militantnej činnosti:

„Rastúce povedomie o potrebe napomáhať premene neľudských životných podmienok roľníkov tvoriacich väčšinu, ktoré boli spôsobené nespravodlivými štruktúrami salvádorskej spoločnosti, podnietilo sociálne a politické boje v tomto pohnutom období dejín tejto stredoamerickej krajiny. Mnohí členovia cirkevných spoločenstiev sa aktívne zúčastňovali na sociálnom a politickom zápase. Pre otca Rutilia, jeho tím a jeho blízkych spolupracovníkov, ktorí sa z dôvodu svojej viery angažovali v zápase za evanjeliovú spravodlivosť, existovalo jasné rozlíšenie medzi pastoračnou prácou a straníckou politickou bojovnosťou. Avšak pre menšiny, ktoré sa cítili byť v ohrození svojej moci, bol Rutilio vnímaný ako prekážka, ktorú treba odstrániť.“

List jezuitom uzatvára generálny predstavený slovami: „Nech je Panna Mária, Kráľovná pokoja, patrónka salvádorského ľudu, svetlom na našej ceste podľa príkladu blahoslavených mučeníkov z El Paisnal.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 januára 2022, 23:42