Hľadaj

Pápež: Pandémia nemôže byť výhovorkou pre zanedbanie spravodlivosti voči pracujúcim

„V tomto čase ekonomickej i sociálnej krízy chcem vyjadriť blízkosť, moju i Cirkvi, svetu práce.“ Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril Združeniu kožiarskych chemikov Talianska, ktorých prijal na audiencii v sobotu 29. februára. V úvode im pápež prezradil, že ich remeslo je mu blízke, keďže v mladosti študoval chémiu.

Stovku členov spomínaného talianskeho združenia, ktorí sa zhromaždili vo vatikánskej Klementínskej sále, povzbudil Svätý Otec v ich špecifickej práci a poďakoval im za to, že osobitným spôsobom prispievajú spoločnosti:

„Vaša profesia využíva vedecké a technické poznatky v remesle, ktoré má starobylú tradíciu, ako v Taliansku, tak aj v iných krajinách, vrátane mojej rodnej Argentíny. V mladosti som študoval na technickom inštitúte s chemickým zameraním, čo ma trochu približuje k vašej profesii.“

Pápež František pripomenul, že v tejto dobe hospodárskej krízy, kedy mnoho robotníkov a rodín prežíva ťažké situácie, je Cirkev nablízku všetkým pracujúcim. „Pandémia sa nesmie stať výhovorkou na ospravedlnenie zanedbaní v oblasti spravodlivosti alebo bezpečnosti“, upozornil Svätý Otec. Prítomných kožiarskych chemikov povzbudil utiekať sa k sv. Jozefovi, aby neupadli do malomyseľnosti, ale doceňujúc svoje talenty kráčali vpred novými cestami. Ďalej zdôraznil:

„Je veľmi dôležité spojiť múdrosť starších a nadšenie mladých: viem si predstaviť mladých ľudí, ktorí sú nadšení pre originálne odvetvie, ako je to vaše, a potrebujú nájsť „starších z cechu“, ktorí ich majú čo naučiť, a to nielen na technickej, ale aj na ľudskej úrovni.“

Na záver pred požehnaním prítomných Svätý Otec zdôraznil ešte jeden aspekt, a to vplyv ich pracovnej činnosti na životné prostredie, keďže chemicky spracúvajú kože, určené na výrobu topánok či kabeliek:

„Toľko vecí ... používame každý deň, a nezamýšľame sa nad prácou, ktorá je za nimi!  Aj vy ste teda povolaní prispieť svojím špecifickým dielom k starostlivosti o spoločný dom... Na tento účel je združenie veľmi cenné, pretože sa delíte o svoje vedomosti a skúsenosti, ako aj o právne a technické novinky, a tak si navzájom pomáhate rásť v štýle spoločenskej a ekologickej zodpovednosti. Je to veľmi dôležité!“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 januára 2022, 16:01