Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež: Meradlom pokroku nech je človek a nie zisk

Nech vaším meradlom pokroku nie sú zisky, expanzia a krátkodobé výnosy, ale počet osôb opúšťajúcich extrémnu chudobu, pracujúcich dôstojným spôsobom. To je odkaz pápeža Františka účastníkom odborného sympózia organizovaného v stredu 12. januára vatikánskou Komisiou COVID-19 patriacou pod Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj a svetovou sieťou Deloitte poskytujúcou finančné poradenstvo pre podnikateľov.

Téma stretnutia mala názov: „Pripravovať budúcnosť, budovať udržateľné, inkluzívne a regeneratívne hospodárstvo“.

Na sympóziu, ktoré sa konalo v priestoroch Lateránu, sa zúčastnili okrem vrchných predstaviteľov spomínaného vatikánskeho dikastéria i špecialisti na ekonómiu a finančníctvo z rôznych častí sveta, prezenčnou i virtuálnou formou.

Aktuálna pandémia poukázala na nedostatočnosť súčasných hospodárskych a sociálnych systémov, ktoré síce sú schopné zabezpečiť vysokú úroveň hospodárskeho a technologického rozvoja, avšak sú zodpovedné za nespravodlivosť a rastúce nerovnosti medzi krajinami sveta i medzi komunitami a jednotlivcami, informuje v súvislosti so stretnutím vatikánska Komisia COVID-19.

Svätý Otec v posolstve účastníkom sympózia píše: 

„Žiaľ, dva roky po začiatku pandémie musíme priznať, že sme stratili mnoho príležitostí na zmenu nášho prístupu. Páchame nové nespravodlivosti a nerovnosti. Starostlivosť o náš spoločný domov, distribúcia vakcín, problém vzrastajúceho hladu, chudoby a obchodu so zbraňami sú naďalej prioritami a výzvami pre všetkých. Svet ekonomiky a financií má dôležitú zodpovednosť podporovať zmeny paradigmy a pomáhať pri hľadaní kreatívnych riešení.“

Pápež odborníkov žiada, aby sa vyhli horlivým vyhláseniam a prijali skôr konkrétne záväzky. Píše:

„Vyzývam vás, aby ste prijali konkrétne záväzky a prispeli k tomu, aby ekonomika a financie slúžili ľuďom a našej Matke Zemi. Nech vaším meradlom úspechu nie sú zisky, expanzia a krátkodobé a okamžité výnosy. Namiesto toho nech je vaším meradlom počet ľudí, ktorí sa dostanú z extrémnej chudoby a môžu dôstojne pracovať. Je také ťažké zabezpečiť podmienky, aby každý mohol svojou prácou prispieť k zmene sveta?

Vy môžete urobiť zmenu: ako by som si prial, aby každý prijal zodpovednosť za prípravu odlišnej budúcnosti!“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 januára 2022, 13:30