Hľadaj

Pápežova výzva právnikom: Zmeňte kurz pošliapavania práv bezbranných

„Aj tí poslední, bezbranní a slabí majú práva, ktoré treba rešpektovať a nepošliapavať.“ To sú slová, ktorými sa prihovoril pápež František členom talianskej Únie katolíckych právnikov v piatok 10. decembra na audiencii pri príležitosti 70. ročníka medzinárodného kongresu s témou: „Tí poslední. Právna ochrana slabých subjektov“.

„Návštevou utečencov v tábore v Mytiléne na ostrove Lesbos som minulú nedeľu okrem iného pripomenul, že rešpektovanie ľudskej osoby a ľudských práv, osobitne na kontinente, ktorý ich nemálo podporuje vo svete, treba vždy chrániť a dôstojnosť každého jednotlivca by mala byť na prvom mieste.“ Takto uviedol Svätý Otec František svoj príhovor talianskym katolíckym právnikom, pričom upozornil na kultúru skartovania:

„Ako katolícki právnici ste povolaní, aby ste prispeli k „zvráteniu kurzu“ a podľa svojich kompetencií podporovali povedomie a zmysel pre zodpovednosť. Pretože aj tí poslední, bezbranní a slabí majú práva, ktoré treba rešpektovať a nepošliapavať. A táto výzva  je súčasťou našej viery. Nie je to len prechodné „moralizovanie“: je to výzva prítomná v samotnej našej viere.“

Pápež František v tejto súvislosti uviedol slová proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú v tomto Adventom období a vzťahujú sa na Pánovho služobníka: «Podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo» (42, 3-4). A dodal:

„Práva pracujúcich, migrantov, chorých, nenarodených detí, ľudí na sklonku života a tých najchudobnejších sú v tejto kultúre skartovania čoraz viac zanedbávané a popierané. Kto nie je kúpyschopný a spotrebiteľ, sa zdá byť bezcenný. Ale upierať základné práva, upierať právo na dôstojný život, na fyzickú, psychologickú a duchovnú starostlivosť, na spravodlivú mzdu, znamená upierať ľudskú dôstojnosť. Vidíme to: koľko sezónnych robotníkov je – prepáčte mi to slovo – „použitých“ na zber ovocia či zeleniny, potom mizerne zaplatených a vyhodených bez akejkoľvek sociálnej ochrany.“

Na záver Svätý Otec prítomných právnikov povzbudil v ich úsilí:

„Nech je vám oporou Panna Mária, ktorú dnes slávime ako Pannu ticha a počúvania vo Svätom dome v Lorete, a svätý Jozef, muž spravodlivý. A inšpiráciou nech je vám aj svedectvo blahoslaveného Rosaria Livatina.“ 

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 decembra 2021, 20:02