Hľadaj

Archívna snímka z podujatia organizovaného Komunitou Taizé v auguste 2021 Archívna snímka z podujatia organizovaného Komunitou Taizé v auguste 2021 

Pápež pozdravil účastníkov Európskeho stretnutia Taizé v Turíne

V Turíne sa v dňoch 29. - 31. decembra koná tradičné Európske stretnutie mladých organizované Komunitou Taizé. Kvôli pandémii sa na ňom môžu zúčastniť fyzicky len mladí z Turína a okolitého regiónu Piemont, ostatní sa pripájajú virtuálnou formou.

Účastníkom stretnutia zaslal v mene pápeža Františka posolstvo štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Mladých vyzýva otvoriť sa prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista, dovoliť mu, aby zjednotil ich srdcia a pripravil ich tak na to, aby sa stali „tvorcami bratstva, solidarity a jednoty“.

Európske stretnutie Taizé bude mať v lete aj svoju druhú časť s fyzickou účasťou mladých z celého kontinentu. Naplánovaná je na 7. - 10. júla, opäť v Turíne.

Kardinál Parolin v posolstve 4600 mladým, ktorí sa prihlásili na tohtoročné stretnutie, reaguje na aktuálne otázniky i na tému, ktorá sa bude niesť budúcim rokom: „Stať sa remeselníkmi jednoty“. Mladým okrem iného píše:

„Vaše stretnutie sa koná v čase početných obáv. Mnohí si kladú otázku: Má naša planéta budúcnosť? Akú zodpovednosť musíme prevziať, aby sme ju chránili a zabezpečili obývateľnosť zeme? Ako sa v čase rastúcej polarizácie môžeme podľa vašej budúcoročnej témy „stať remeselníkmi jednoty“?

Namiesto toho, aby ste podľahli malomyseľnosti a utekali pred týmito otázkami, rozhodli ste sa postaviť sa im tvárou v tvár, spoločne hľadať, modliť sa, načúvať Božiemu slovu, aby ste mu dovolili osvetliť tie najzložitejšie ľudské situácie. Nie nadarmo sa v Knihe Skutkov apoštolov píše, že  v deň Turíc boli učeníci «všetci vedno» (2,1).

Vtedy, keď sme spolu, Boží Duch vanie osobitným spôsobom. Aj Katolícka cirkev sa prostredníctvom práve prebiehajúcej synody snaží byť viac prístupnejšia pôsobeniu Ducha, pozývajúc Kristových učeníkov, aby objavili, ako veľmi sa vzájomne potrebujeme.

Rozhodli ste sa neodvracať zrak od ľudského utrpenia a naliehavých problémov súčasnosti, ale pozerať sa na tieto skutočnosti s dôverou, že máte podiel na ich riešení. Ak aj nechýbajú dôvody na úzkosť, nie je o nič menej pravdou, že Boží Duch nikdy neprestáva pôsobiť a vzbudzovať tvorcov bratstva, solidarity a jednoty. Keď sa otvoríte prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista a dovolíte mu, aby zjednotil vaše srdcia, pripravíte sa na to, aby ste sa stali jednými z nich.“

Svätý Otec prosí Ducha Svätého, aby požehnal mladých katolíkov, pravoslávnych i protestantov, ktorí sa pripájajú k Európskemu stretnutiu a zveruje ich pod ochranu Panny Márie, píše kardinál Parolin a na záver dodáva: „Nech ste aj naďalej pútnikmi dôvery, kamkoľvek vás Pán pošle!“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 decembra 2021, 13:27