Hľadaj

Pápež: Osoba so zdravotným postihnutím nielen dostáva, ale aj dáva

„Každý človek je vzácny, má hodnotu, ktorá nezávisí od toho, čo má, ani od jeho schopností, ale od jednoduchého faktu, že je osobou, Božím obrazom.“ To sú slová pápeža Františka členom Serafínskeho ústavu z Assisi, ktorý už 150 rokov pomáha zdravotne postihnutým.

Serafínsky ústav z Assisi je nezisková cirkevná inštitúcia, ktorá podporuje a vykonáva rehabilitačné, psychoedukačné a sociálno-zdravotné aktivity pre deti a mladých dospelých so zdravotným postihnutím. Tento rok oslavuje 150. výročie svojho založenia svätým Ľudovítom z Casorie.

Na osobitnej audiencii v pondelok 13. decembra v Aule Pavla VI. pozdravili Svätého Otca zástupcovia detí, ktorým Serafínsky ústav pomáha, ich rodičia, zamestnanci ústavu, dobrovoľníci, podporovatelia, pátri rogacionisti, ktorí inštitút vedú už vyše štyridsať rokov, sestry alžbetínky a františkáni.

Na audiencii ich sprevádzal assiský biskup 

Mons. Domenico Sorrentino. V radostnej adventnej atmosfére všetci spoločne dlhým potleskom zablahoželali Svätému Otcovi k jeho dnešnému 52. kňazskému výročiu.

Pápež si zaspomínal na svoju návštevu v ústave 4. októbra 2013 a poukázal na osobnosť sv. Ľudovíta z Casorie, ktorý sa inšpirovaný láskyplnou starostlivosťou svätého Františka o chorých a ľudí na okraji spoločnosti rozhodol založiť ústav pre nevidiacich a hluchonemých.

„Ak postihnutie alebo choroba sťažujú život, nie je o nič menej hodný toho, aby bol žitý, a žitý naplno,“ zdôraznil pápež František a ďalej uviedol:

„Je dôležité, aby sme sa na zdravotne postihnutého človeka pozerali ako na jedného z nás, ktorý musí byť stredobodom našej starostlivosti a záujmu, ale aj stredobodom pozornosti všetkých ľudí a politiky. To je cieľom civilizácie. Prijatím tejto zásady si uvedomujeme, že osoba so zdravotným postihnutím nielen dostáva, ale aj dáva. Starostlivosť nie je jednosmerné gesto, ale výmena darov.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 decembra 2021, 18:44