Hľadaj

Mladí z talianskej Katolíckej akcie u pápeža: „Všetci sme originálmi“

Vytvárať si denne priestor pre Ježiša, byť druhým nablízku a nezištne im pomáhať, nestávať sa fotokópiami druhých, ale zachovať si vlastnú originalitu – k tomuto vyzval pápež František deti a mládež talianskej Katolíckej akcie. Ich 70-člennú skupinu prijal v sobotu 18. decembra na audiencii, pri ktorej im pripomenul dva mladé vzory svätosti: bl. Carla Acutisa z nedávnej doby a Gina Pistoniho, ktorý zomrel v roku 1944 a jeho proces blahorečenia napreduje.

Svätý Otec reagoval na tohtoročnú tému aktivít Katolíckej akcie s názvom: „Pre teba ako na mieru“. Téma inšpirovaná šitím na mieru evokuje originalitu každej osoby, povedal pápež.

„Nie sme fotokópie, všetci sme originálmi! A zlé je, keď chceme napodobňovať iných a robiť veci, ktoré robia ľudia, tí ostatní, a z originálov sa stávame kópiami. To je zlé. Každý musí brániť svoju originalitu. Často o tom hovoril váš rovesník, blahoslavený Carlo Acutis. Je v skutku dôležité, aby každý z nás nosil dennodenne s radosťou takpovediac „šaty“ svojej vlastnej originality, svojej osobnosti. Pomyslite na to, že v histórii neexistuje a nikdy ani nebude existovať nikto ako ty. ...

Takto vás vidí Ježiš, ktorý vás miluje takých, akí ste, aj keď vás niektorí neberú do úvahy a možno si myslia, že ste málo dôležití. Ježiš, ktorý prišiel na svet ako dieťa, verí vo svet na mieru dieťaťa, na úrovni každého človeka. Pomohol nám to pochopiť vďaka tomu, že sa narodil v Betleheme.“

Svätý Otec deťom pripomenul, že Božím štýlom je blízkosť, súcit a neha a vyzval ich stať sa blížnymi druhých:

„Drahí priatelia, tvárou v tvár Ježišovi, ktorý sa stáva naším blížnym, naučme sa aj my stávať sa „blížnymi“; blížnymi voči druhým: členom rodiny, priateľom, rovesníkom, tým, ktorí sú v núdzi. Vždy môžeme urobiť niečo pre iných bez toho, aby sme čakali, že iní urobia niečo pre nás. Vždy môžeme byť misionármi evanjelia, a to všade, počnúc prostredím, v ktorom žijeme: v rodine, v škole, vo farnosti, na miestach športu i zábavy. Ale aby sme to mohli urobiť, aby sme mohli prijať Ježišov štýl, byť jeho svedkami, musíme byť najprv s ním, byť mu nablízku, vytvoriť mu priestor v našich dňoch. A ja sa pýtam každého z vás, chlapci a dievčatá: dávate priestor Ježišovi vo svojom dni, vo svojej práci, vo svojom štúdiu, vo svojom odpočinku, vo svojom športe? Zmestí sa tam Ježiš?“

Petrov nástupca spomenul aj talianskeho mladíka Gina Pistoniho, ktorý je v procese blahorečenia. Ako 20-ročný daroval život za svoju vlasť. Kniha o ňom sa mu nedávno dostala do rúk. Gino patril do Katolíckej akcie a viedol cnostný život preniknutý vierou. Počas Druhej svetovej vojny sa pridal k partizánom. Zomrel v roku 1944 zasiahnutý mínometnou strelou, keď zachraňoval raneného nemeckého vojaka. Bolo to počas nemeckého útoku, keď ostatní partizáni unikali. Zomieral pomaly, v opustenosti na vykrvácanie z nohy. Našli ho až o štyri dni. Na svoj batoh vlastnou krvou napísal: „Obetujem svoj život za Katolícku akciu a za Taliansko, nech žije Kristus kráľ“.

Pápež mladým zdôraznil, že Ježiš dokáže naplniť srdce i život človeka:

„Ježiš dáva srdcu plnú radosť, pretože len on je schopný urobiť dobrodružstvo života stále novým. Nikdy na vás nezabudne, vždy je pripravený vás povzbudiť a nikdy vo vás neprestane veriť. Sme to my, čo na neho zabúdame. ... On vám dáva energiu, dodáva vám odvahu zakaždým, keď sa s ním idete stretnúť na svätej omši; a keď na vás hľadí, usmieva sa na vás s osobitnou radosťou, najmä keď robíte gestá delenia sa a solidarity voči druhým, predovšetkým vtedy, keď dokážete byť nablízku tým, ktorí sú sami, bez priateľov, v ťažkostiach; nablízku tým, ktorí trpia. A žiaľ, je veľa vašich rovesníkov, ktorí trpia! Myslite na nich, myslite na týchto chlapcov a dievčatá. ... Noste ich vo svojom srdci, aby ste o nich hovorili s Ježišom. Naberte odvahu! Odvahu na vašej životnej ceste. Ježiš s vami počíta!“

Na záver Svätý Otec zaželal mládeži z talianskej Katolíckej akcie požehnané Vianoce.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 decembra 2021, 16:15