Hľadaj

V Mexiku sa koná vôbec prvé Cirkevné zhromaždenie Latinskej Ameriky a Karibiku

V mexickom hlavnom meste sa od nedele 21. novembra koná vôbec prvé Cirkevné zhromaždenie Latinskej Ameriky a Karibiku. Účastníkov podujatia, ktoré prebieha kombinovane – prezenčnou, no najmä online formou, pozdravili posolstvom pápež František i prefekt Kongregácie pre biskupov Marc Ouellet.

Na veľkom Cirkevnom zhromaždení, ktoré bolo otvorené v nedeľu v mexickej Národnej Bazilike Panny Márie Guadalupskej, patrónky Latinskej Ameriky, sa zúčastňuje viac než tisíc delegátov, z toho 400 laikov. Biskupov je medzi delegátmi 200 a 400 je kňazov a rehoľníkov. Podujatie sa koná v súzvuku so synodálnym procesom Cirkvi.

Načúvať a prekypovať – to sú dve kľúčové slová pápežovho posolstva. Účastníkov podujatia povzbudzuje, aby načúvali hlasu ľudu a prostredníctvom neho dospeli k vnímaniu Božej vôle. Zároveň vyzýva k tomu, aby prekypovali tvorivou láskou Ducha Svätého a Cirkev sa tak prostredníctvom procesu pastoračného obrátenia stávala čoraz viac evanjelizačnou a misijnou.

-zk-

23 novembra 2021, 15:37