Hľadaj

Pápež František v Porciunkule v roku 2016 Pápež František v Porciunkule v roku 2016 

Program Dňa chudobných s pápežom Františkom v Assisi a vo Vatikáne

„Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14,7) – to je téma piateho ročníka Svetového dňa chudobných, ktorý Cirkev slávi v nedeľu 14. novembra. Pápež František pri tejto príležitosti bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra a dva dni predtým, v piatok 12. novembra, sa stretne v Assisi s 500 chudobnými.

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu, ktorej Svätý Otec zveril ako každoročne 

organizáciu iniciatív Svetového dňa chudobných, v pondelok 8. novembra informovala o programe slávenia tohto dňa, pričom pozýva všetkých, aby sa pridali podľa svojich možností.

V Assisi pápež František navštívi najskôr súkromne Baziliku Panny Márie, Kráľovnej anjelov a potom sa stretne s 500 chudobnými z celej Európy. Spolu s ním budú prežívať „chvíľu načúvania a modlitby“. Ako dar mu odovzdajú pútnický plášť a palicu a v procesii ho budú sprevádzať do baziliky, kde budú zhromaždení bratia františkáni, aby sa spoločne pomodlili pred Porciunkulou. 

Na záver slávnosti pápež požehná kameň pochádzajúci z Porciunkuly, ktorý si prevezmú zástupcovia strediska pre bezdomovcov s názvom „Ruža svätého Františka“. Centrum sa nachádza v z chorvátskom meste Trsat, kde ho v roku 2007 založili miestni bratia Františkánskeho svetského rádu v Rijeke.“

Ako zvyčajne, aj pri slávení Eucharistie pápežom Františkom v Deň chudobných, v nedeľu 14. novembra o 10. hodine v Bazilike sv. Petra, budú prítomní chudobní. Pri dodržaní zdravotných opatrení sa zúčastní asi 2000 chudobných, ktorí na záver diostanú teplé jedlo.

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu 

vo svojom komuniké tiež uvádza, že tento rok si  Svätý Otec František prial venovať osobitnú pozornosť rodinným centrám (Casa-famiglia) v Rímskej diecéze. Ako vysvetľuje komuniké, tieto zariadenia ponúkajúc i ubytovanie prijímajú najmä dospievajúcich alebo mladých ľudí, spolu s ich matkami, „ktorí veľmi potrebujú chránené miesto, kde by mohli vyrastať, vzdelávať sa alebo mať možnosť začať nový život postupným začleňovaním do spoločnosti.“ Preto v spolupráci s talianskymi potravinovými reťazcami bolo rozhodnuté pomôcť 40 takýmto zariadeniam so zásobami potravín a výrobkov osobnej hygieny, najmä pre deti.

V rámci Svetového dňa chudobných 14. novembra bude na Námestí sv. Petra pojazdná ambulancia, ktorá ponúkne chudobným možnosť dať sa otestovať na HCV (hepatitídu C) a vírus HIV. Služba bude k dispozícii po poludňajšej modlitbe Anjel Pána až do 18. hodiny. Projekt sa realizuje vďaka spoločnosti všeobecného lekárstva a primárnej starostlivosti Regia Congressi S.r.l. z Florencie, tiež Oddelenia infekčných chorôb Polikliniky Univerzity Tor Vergata v Ríme a Dobrovoľníckeho zboru sestier talianskeho Červeného kríža.

Napokon Vatikán nezabúda ani na tých, ktorí majú finančné problémy a obracajú sa na charitatívne centrá. Vďaka štedrosti poisťovacej spoločnosti UnipolSai bude možné získať príspevok na uhradenie účtu za plyn a elektrinu.

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu uzatvára svoj oznam o pripravenom programe citátom z Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu chudobných: „Niektoré krajiny trpia veľmi vážnymi dôsledkami pandémie, takže najzraniteľnejší ľudia sa ocitajú bez základných potrieb. Dlhé rady pred vývarovňami sú hmatateľným znakom tohto zhoršenia.“ (č. 5).

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 novembra 2021, 15:09