Hľadaj

Pápež Švédskej akadémii: Sociálny dialóg ako hlavná cesta k novej kultúre

V piatok 19. novembra prijal Svätý Otec František na audiencii členov Švédskej akadémie. Dvom desiatkam akademikov hovoril v Sále pápežov o vážnej potrebe sociálneho dialógu v čase pretrvávajúcej krízy. Dôležitá je každodenná prax stretnutia a dialógu, ktorý rešpektuje názor druhého, povedal pápež.

Švédska akadémia, ktorá okrem iného od roku 1901 udeľuje Nobelovu cenu za literatúru, je kultúrnou kráľovskou inštitúciou, ktorú založil v roku 1786 kráľ Gustáv III. s cieľom rozvíjať švédsky jazyk a literatúru.

Svätý Otec v príhovore poukázal na skutočnosť, že v dôsledku pandémie sme „tvrdo skúšaní v schopnosti viesť dialóg s druhými“. Každý na sebe tak trochu pozorujeme, že sme „vzdialenejší od ostatných, trochu uzavretejší, možno menej dôverčiví“. „Hrozí, že táto tendencia bude hrať do karát kultúre ľahostajnosti“, upozornil pápež a zopakoval slová predsedu Švédskej akadémie: „V čase krízy je každý krôčik, ktorý môže človeka priblížiť k druhým, veľmi dôležitý“. Svätý Otec k tomu dodal:

„Ide o každodennú prax stretnutia a dialógu - o spôsob života, ktorý nie je na novinových stránkach, ale pomáha ľudskému spoločenstvu napredovať, rásť v sociálnom priateľstve. Encyklika Fratelli tutti obsahuje kapitolu - šiestu - venovanú tejto voľbe: «Dialóg a sociálne priateľstvo» (č. 198-224).

S vami, akademikmi, ktorí takpovediac sledujete „pulz“ kultúrnej dynamiky a udeľujete prestížne Nobelove ceny, by som sa chcel podeliť o túto voľbu sociálneho dialógu ako hlavnej cesty k novej kultúre. V dôsledku všadeprítomného rozvoja sociálnych médií hrozí, že dialóg bude nahradený množstvom monológov, často v agresívnom tóne (porov. č. 200). Naopak, sociálny dialóg «predpokladá schopnosť rešpektovať názor druhého» (č. 203), a to úprimne a bez pretvárky.“

Pápež zároveň zdôraznil, že „každá ľudská bytosť má neodňateľnú dôstojnosť“ (Fratelli tutti, 213) a tento princíp môžu zdieľať veriaci aj neveriaci. Ako dodal, „na tomto základe sme povolaní spoločne podporovať kultúru stretnutia“.

Napokon prítomným členom Švédskej akadémie, ako aj ich blízkym i celej krajine Svätý Otec udelil požehnanie.  

-mh, zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 novembra 2021, 15:38