Hľadaj

Pápež: Starostlivosť o stvorenstvo a budovanie bratstva sú cestami k pokoju

Spravodlivosť a pokoj možno budovať len dvoma spôsobmi: prostredníctvom starostlivosti o spoločný domov a prostredníctvom bratstva a sociálneho priateľstva. O tom píše pápež František v posolstve účastníkom virtuálneho svetového stretnutia komisií pre spravodlivosť a pokoj jednotlivých biskupských konferencií, ktoré sa vo Vatikáne koná v dňoch 17. a 18. novembra.

Účastníci stretnutia sa v rámci videokonferencie zamýšľajú nad svojou službou a jej výzvami v časoch aktuálnej globálnej krízy vo svetle encyklík Laudato siFratelli tutti.  

Komisie pre spravodlivosť a pokoj biskupských konferencií slúžia v prospech integrálneho ľudského rozvoja, ktorý je - ako skonštatoval už sv. Pavol VI. - novým menom pre pokoj, pripomenul Svätý Otec a zdôraznil:

„V každej časti sveta sa integrálny rozvoj, a teda aj spravodlivosť a pokoj, môžu budovať len prostredníctvom týchto dvoch ciest: prostredníctvom starostlivosti o spoločný domov a prostredníctvom bratstva a sociálneho priateľstva. Sú to dve cesty, ktoré vychádzajú z Kristovho evanjelia, avšak po ktorých môžeme kráčať spolu s mnohými mužmi a ženami iných kresťanských vyznaní, iných náboženstiev a dokonca aj bez vyhranenej náboženskej príslušnosti.“

Svätý Otec účastníkov povzbudil pokračovať v náročnej práci s nádejou, odhodlaním a tvorivosťou. Ako píše, súčasnými výzvami sú zdravotná i sociálna kríza súvisiaca s pandémiou a staré i nové ohniská konfliktov, „pričom sa prejavuje tendencia ustupovať od záväzkov prijatých po obrovských tragédiách minulého storočia“.

Výzvy dneška si vyžadujú spoločnú angažovanosť s ďalšími cirkevnými a občianskymi organizáciami, zdôraznil pápež:

„Súčasná kríza odhalila mnohé rozpory v hospodárskom a politickom systéme, pričom pretrvávajú nevyriešené výzvy, ktoré si vyžadujú spoločnú angažovanosť početných aktérov. Vyzývam vás preto, aby ste tieto otázky riešili aj v spolupráci s ostatnými cirkevnými a občianskymi organizáciami – miestnymi, regionálnymi i medzinárodnými –, ktoré sa angažujú za podporu spravodlivosti a mieru.“

Svätý Otec nakoniec všetkých účastníkov virtuálneho stretnutia komisií pre spravodlivosť a pokoj biskupských konferencií zveril pod materskú ochranu Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

-mh, zk-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 novembra 2021, 12:32