Hľadaj

Pápež jubilujúcej paulínskej komunite: V modlitbe skúmajte znamenia čias

Svätý Otec František prijal vo štvrtok 25. novembra členov paulínskej rehoľnej rodiny pri príležitosti 50. výročia smrti ich zakladateľa, bl. Jakuba Alberioneho. Pripomenul im úlohu „pozorne skúmať znamenia čias“, ktorú im zveril ich zakladateľ, inšpirovaný vo svojom apoštoláte na poli komunikácie vášnivou horlivosťou sv. Pavla.

„Váš zakladateľ dokázal s veľkou prezieravosťou pochopiť, že je potrebné, aby «sa Pánovo slovo šírilo»  (porov. 2 Sol 3,1) a aby sa šírilo využívajúc a zhodnocujúc najúčinnejšie nástroje a jazyky, ktoré ponúka technický pokrok“. Týmito slovami sa v úvode príhovoru obrátil pápež František na rozvetvenú komunitu paulínov a paulínok, ktorú tvoria rehoľné kongregácie, inštitúty zasväteného života v sekulárnom prostredí (sekulárne inštitúty) i laické združenia.

Prítomným 150 zástupcom Paulínskej rodiny (Famiglia Paolina) Svätý Otec zdôraznil dôležitosť modlitby v ich povolaní:

„Ako zasvätené osoby získavate z modlitby schopnosť pozorne skúmať „znamenia čias“, aby ste svoje apoštolské projekty prispôsobili situáciám a potrebám dnešných ľudí.“

Ďalej im pápež pripomenul charizmu ich zakladateľa bl. Jakuba Alberioneho (1884-1971), ktorý nadviazal na vzor sv. Pavla vo svojom diele hlásania a v živote podľa evanjelia:

„Don Alberione často opakoval, že vaším skutočným zakladateľom je apoštol Pavol. Vždy vám ho ukazoval ako inšpirátora a otca, ako vzor, ktorý treba napodobňovať v úplnom sebadarovaní sa Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu, nechávajúc sa viesť jeho láskou na ceste posvätenia. A jeho silná a jasná intuícia bola, že táto cesta je pre vás cestou apoštolátu, teda služba bratom a sestrám, ktorí túžia, možno nevedomky, po svetle a radosti evanjelia.

Vášeň pre evanjelium – zdôrazňujem –, pretože evanjelium sa nedá žiť bez vášne. Evanjelium len zo slov nie je dobré: evanjelium vychádza zo srdca, z vášne... Práve vášeň pre evanjelium je to najdôležitejšie. A práve vášeň pre evanjelium žiari z vašich nespočetných apoštolských iniciatív, oživovaných tou istou motiváciou a cieľom, ktorý nachádzame u apoštola, keď píše:

«Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. … Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel» (1 Kor 9,19.22-23).“

V závere príhovoru, pred osobnými pozdravmi, prítomných pápež František znovu povzbudil k modlitbe, ktorá je podľa jeho slov najdôležitejším prostriedkom komunikácie: 

„Ak komunikujem s celým svetom, a nie s Pánom, nefunguje to. Práca i modlitba: aby sa svätý Boží ľud mohol čoraz viac živiť Božím slovom.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 novembra 2021, 14:14