Hľadaj

Pápež Františkánskemu svetskému rádu: Výsledkom obrátenia je šťastie

„Svätosť, ku ktorej ste povolaní ako svetskí františkáni, zahŕňa obrátenie srdca, ktoré priťahuje, dobýva a premieňa ten, ktorý je jediný Svätý, ktorý je dobro, všetko dobro, najvyššie dobro“. Týmito slovami sa prihovoril Svätý Otec členom Františkánskeho svetského rádu, ktorých prijal v pondelok 15. novembra pri príležitosti ich generálnej kapituly.

Pápež František povzbudil všetkých k tej svätosti, ku ktorej sú ako laici rádu sv. Františka povolaní. Na príklade sv. Františka hovoril o obrátení, pri ktorom „iniciatívu preberá Boh“. Výsledkom takéhoto obrátenia je šťastie, ako to dosvedčil svätec z Assisi svojou skúsenosťou stretnutia s Kristom v malomocných: „To, čo sa mi zdalo horké, sa zmenilo na sladkosť duše a tela.“

Pápež prítomným pripomenul, že ich charizma v podstate spočíva v zachovávaní svätého evanjelia:

„Vyzývam vás, aby ste prijali evanjelium tak, ako prijímate Ježiša. Nechajte evanjelium, samotného Ježiša, aby formoval váš život. Takto si pred všetkými osvojíte chudobu, umenšenie a jednoduchosť ako svoje poznávacie znaky.“

Svätý Otec povzbudil členov Františkánskeho svetského rádu, aby sa snažili byť „zrkadlom Krista“ tak ako ním bol sv. František. Pripomenul aj ich patrónku sv. Alžbetu Uhorskú, ktorej liturgickú spomienku si Cirkev pripomenie práve zajtra.

Na záver Svätý Otec prítomných členov Františkánskeho svetského rádu požehnal v mene sv. Františka, ako i všetkých svätých františkánskej rodiny a zveril ich pod ochranu Panny Márie.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 novembra 2021, 15:06