Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež František sestrám vincentkám: Hľaďte na krásu vášho povolania

„Boh vám zveril svojich milovaných chudobných!“ Aj týmito slovami povzbudil Svätý Otec František Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorým sa prihovoril vo videoposolstve pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia v Paríži. V sobotu 20. novembra ukončili takmer mesačné reflexie o svojom povolaní vo svetle evanjelia, s ústredným mottom „Ephata“ (Otvor sa!).

Sestry vincentky zídené v ich materskom dome na Rue de Bac vyzval pápež František k odvážnemu „prekračovaniu prahu“ a neúnavnému „prinášaniu Kristovej lásky chudobným“, čo charakterizuje ich povolanie:

„Téma, ktorú ste si vybrali, je odvážna - Ephata - a vedie vás k tomu, aby ste zvážili potrebu „prekročiť prah dverí“, byť neúnavnými vo „vykročení v ústrety“, nasmerovanými k „stretnutiu“. Toto vás charakterizuje od začiatku. Ste Spoločnosť žien, ktorá bola vytvorená, aby prinášala Kristovu lásku tým, ktorí sú chudobní. [...] Pozývam vás pozrieť sa na krásu vášho povolania. Je to nádherné, však? Boh vám zveril ľudí, ktorí sú chudobní, tých, ktorých má najradšej! Vy ste ich matky a sestry, nie svokry… Matky a sestry. Matky, pretože svojou láskou, pozornosťou k ich potrebám im prejavujete Božiu lásku a otvárate im opäť krásu života. Sestry preto, lebo ich podporujete a sprevádzate ich pri znovuobjavovaní ich dôstojnosti na mnohých cestách života, ktorými s nimi kráčate.”

Ako pápež František pripomenul, Dcérami lásky znamená podľa ich zakladateľa, svätého Vincenta de Paul, „byť dcérami Božími, obrazom najväčšej Lásky, o ktorej nám svedčil sám Boh:

„Ako dcéry lásky, v tejto dobe poznačenej toľkými protirečeniami a toľkými formami marginalizácie, máte historickú úlohu žien, ktoré žijú osobitnú formu zasvätenia, sprevádzanie mnohých našich bratov a sestier, ktorí sú obeťami násilia, diskriminácie a prispievať k rastu detí, prvých obetí zneužívania zo strany dospelých, chrániť a brániť život okolo seba, svojím úsmevom, starostlivosťou, oddanosťou službe najmenším. Pozývam vás, aby ste sa pričinili o to, aby boli všetkým zaručené základné práva, ktoré zaručujú dôstojnosť života, aby ste sa starali o to, aby náš spoločný domov odovzdával vieru a kresťanské hodnoty novým generáciám a naučili ich starať sa jeden o druhého.“

Svätý Otec rehoľné sestry na záver svojho videoposolstva povzbudil slovami, že sú povolané Bohom, „aby kráčali vpred v dejinách, išli spolu, a podieľali sa na príbehu ľudstva“, pretože sú pre Cirkev a svet „veľkou duchovnou silou“. 

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 novembra 2021, 12:28