Hľadaj

Pápež: Vykoreniť pliagu detskej práce odstraňovaním chudoby a deformácií ekonomík

Je šokujúce, že aj dnes, keď hovoríme o tzv. „štvrtej priemyselnej revolúcii“, vo všetkých častiach sveta pretrváva vykorisťovanie detí vo výrobných procesoch. To sú slová pápeža Františka relátorom a účastníkom medzinárodnej konferencie s názvom „Vykorenenie detskej práce, budovanie lepšej budúcnosti“ (Eradicating Child Labour, Building a Better Future), ktorých prijal v piatok 19. novembra na osobitnej audiencii.

Spomínanú konferenciu organizuje dnes popoludní online formou vatikánska Komisia COVID-19 spoločne so Stálou misiou Svätej stolice pri FAO (agentúra OSN pre výživu a poľnohospodárstvo).

Na konferencii organizovanej Vatikánom vystúpi kardinál Peter Turkson – prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, do ktorého spadá aj Vatikánska komisia COVID-19. Ďalej to bude držiteľ Nobelovej ceny mieru za rok 2014 indický aktivista proti detskej práci Kailash Satyarthi, zástupcovia FAO, UNICEFu, Medzinárodnej organizácie práce (ILO) či aktivistka Nasreen Sheikh z Nepálu. Nebudú chýbať ani svedectvá z radov nadnárodných organizácií i lokálnych Cirkví.

Svätý Otec v príhovore poukázal na to, že „spôsob, akým sa správame k deťom, to, do akej miery rešpektujeme ich vrodenú ľudskú dôstojnosť a ich základné práva, vyjadruje to, akými dospelými sme a chceme byť, a akú spoločnosť chceme budovať“.

Podľa štatistík OSN až 160 miliónov detí dnes vo svete ťažko pracuje namiesto toho, aby chodilo do školy. Pápež zdôraznil: 

 „Je šokujúce a znepokojujúce, že v dnešných ekonomikách, ktorých výrobné činnosti využívajú technologické inovácie až do tej miery, že hovoríme o tzv. „štvrtej priemyselnej revolúcii“, vo všetkých častiach sveta pretrváva zamestnávanie detí do pracovných činností.... Pandémia ešte viac zhoršila túto situáciu.“

Keď hovoríme o detskej práci, nemyslíme na postupné zapájanie detí do domácich prác, aby boli nápomocné rodičom či starým rodičom. Táto forma im naopak prospieva, skonštatoval Svätý Otec a vysvetlil:

„Detská práca je niečo celkom iné! Je to vykorisťovanie detí vo výrobných procesoch globalizovanej ekonomiky pre zisk a zárobok iných. Je to popieranie práva detí na zdravie, na vzdelanie a na harmonický rast, vrátane možnosti hrať sa a snívať. Toto je tragické. Dieťa, ktoré nemôže snívať, ktoré sa nemôže hrať, nemôže rásť. Je to okrádanie detí o ich budúcnosť, a tým aj samotného ľudstva. Je to porušenie ľudskej dôstojnosti.“

 „Extrémna chudoba, nedostatok práce a z toho vyplývajúce zúfalstvo v rodinách sú faktory, ktoré najviac vystavujú deti pracovnému vykorisťovaniu“, prízvukoval pápež a naznačil cestu na odstránenie tohto fenoménu:

„Ak chceme vykoreniť pliagu detskej práce, musíme spoločne pracovať na odstránení chudoby, na náprave deformácií súčasného hospodárskeho systému, ktorý sústreďuje bohatstvo do rúk len niekoľkých ľudí. Musíme podporovať štáty a podnikateľské subjekty, aby vytvárali príležitosti na dôstojnú prácu so spravodlivou mzdou, ktorá by rodinám umožnila uspokojovať svoje potreby bez toho, aby boli ich deti nútené pracovať. Musíme spojiť naše úsilie, aby sme v každej krajine podporili kvalitné vzdelávanie, bezplatné pre všetkých, tak ako aj zdravotný systém, dostupný pre všetkých bez rozdielu. Všetci sociálni aktéri sú vyzvaní bojovať proti detskej práci a jej príčinám. Účasť zástupcov medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti, podnikateľov i Cirkvi na tejto konferencii je znamením veľkej nádeje.“

Petrov nástupca vyzval vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, aby aj naďalej pokračovalo v boji proti detskej práci a poďakoval sa všetkým relátorom i účastníkom dnešnej konferencie. Táto kauza je totiž „otázkou civilizácie“, zdôraznil pápež a vyzval pamätať vždy na Ježišove slová: «Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili» (Mt, 25,40).

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 novembra 2021, 12:47