Hľadaj

Zo stretnutia Svätého Otca s mladými v Košiciach Zo stretnutia Svätého Otca s mladými v Košiciach  (Vatican Media)

Odkaz pápeža Františka mladým pred Nedeľou Krista Kráľa

V Nedeľu Krista Kráľa, ktorá je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni, bude Svätý Otec sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 10. hodine. Mladým ľuďom už vopred adresoval odkaz sociálnu sieť Twitter:

„Dnes sa Kristova výzva Pavlovi obracia na každého z vás mladých: Vstaň! Nemôžeš ostať na zemi a „ľutovať sa“, je tu poslanie, ktoré na teba čaká! Aj ty môžeš byť svedkom diela, ktoré Ježiš začal konať v tvojom živote.“

Svätý Otec pri príležitosti 36. ročníka Svetového dňa mládeže vydal posolstvo s témou „Vstaň, ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl“ (porov. Sk 26,16). Mladým sa prihovára slovami: „Dnes opäť Boh hovorí každému z vás: „Vstaň!“…. Vstaň a vydaj radostné svedectvo, že Kristus žije! Šír jeho posolstvo lásky a spásy medzi svojimi rovesníkmi, v škole, na univerzite, v práci, v digitálnom svete, kdekoľvek.“

-jb-

20 novembra 2021, 22:14