Hľadaj

Blahoslavený mučeník Titus Brandsma (1881-1942), kňaz z Rádu karmelitánov Blahoslavený mučeník Titus Brandsma (1881-1942), kňaz z Rádu karmelitánov

Nové dekréty: holandský karmelitán Titus zabitý v Dachau bude svätým

K svätorečeniu smerujú bl. Titus Brandsma, karmelitánsky rehoľný kňaz a novinár holandského pôvodu, zabitý fenolovou injekciou v roku 1942 v Dachau, a bl. Mária od Ježiša, zakladateľka kapucínok Nepoškvrnenej Panny Márie Lurdskej, ktorá zomrela v roku 1923 na Sicílii po dlhoročnej službe chudobným a chorým.

Dva dekréty o zázrakoch, jeden o mučeníctve a šesť o heroických cnostiach, ktoré schválil pápež Frantšiek pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Marcellom Semerarom, zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko vo štvrtok 25. novembra.

Za zázrak na príhovor bl. Titusa Brandsmu (vlastným menom Anno Sjoerd) Cirkev úradne uznala uzdravenie z metastázujúceho melanómu lymfatických uzlín u člena karmelitánskej rehole v roku 2004 v Palm Beach v USA. Potvrdený zázrak na príhovor bl. Márie od Ježiša (vlastným menom Carolina Santocanale) sa týka dvoch úspešne zavŕšených tehotenstiev v rokoch 2016 a 2017 u ženy zo Sicílie trpiacej vážnou chorobou, ktorá spôsobila jej neplodnosť.

Dekrét o mučeníctve sa vzťahuje na piatich kňazov zavraždených za Parížskej komúny. Sú nimi vincentín Henri Planchat a štvorica iných rehoľníkov zabitých z nenávisti k viere 26. mája 1871 v Paríži vtedajšími komunardmi.

Ďalších šesť dekrétov sa týka hrdinských cností. Ide o ctihodných Božích služobníkov, medzi ktorými je taliansky biskup Antonio Bello z 20. storočia a dvaja kňazi: španielsky bosý karmelitán Ján od Ježiša a Márie z prelomu 16. a 17. storočia a taliansky oratorián Giorgio Guzzetta zo 17. - 18. storočia.

Ďalej nasleduje dvojica talianskych rehoľníčok z prelomu 19. a 20. storočia: zakladateľka Sestier Panny Márie z Loreta, sr. Natalina Bonardiová a generálna predstavená uršulínok Nepoškvrnenej Panny Márie, sestra Mária Dositea Bottaniová.

Posledný z dekrétov o hrdinskom stupni cností sa týka laičky, dievčatka menom Odette Vidal Cardosová, ktorá osemročná zomrela na týfus v roku 1939 v Brazílii.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 novembra 2021, 18:33