Hľadaj

Pápež so sudcami Rímskej róty (29. jan. 2021) Pápež so sudcami Rímskej róty (29. jan. 2021) 

Vyšlo motu proprio o komisii na pomoc reforme cirkevných súdov Talianska

Listom „motu proprio“ zo 17. novembra 2021, ktoré dnes publikovalo vatikánske Tlačové stredisko, pápež František zriadil komisiu pri súdnom tribunáli Rímskej róty, ktorej úlohou bude v rámci talianskych diecéz overovať a napomáhať uplatňovanie smerníc pre kauzy nulity manželstva, zavedených reformou kánonického procesu pred šiestimi rokmi.

V roku 2015 apoštolským listom motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus zreformoval pápež František kánonický proces v prípadoch vyhlásenia manželstva za neplatné, aby sa urýchlil a lepšie sprístupnil vďaka väčšej zodpovednosti diecézneho biskupa. Po šiestich rokoch v tejto veci zriadil pre Taliansko osobitnú komisiu na čele s dekanom Rímskej róty, ktorej členom bude aj jeden z biskupov talianskych diecéz.

Ako pápež František opätovne zdôrazňuje, sudcovská služba biskupa „si svojou povahou vyžaduje blízkosť medzi sudcom a veriacimi“. Hoci je diecéznemu biskupovi dovolené využiť aj iné tribunály, táto možnosť by sa mala považovať za výnimku, a preto každý biskup, ktorý ešte nemá vlastný cirkevný tribunál, sa musí usilovať o jeho zriadenie alebo aspoň pracovať na tom, aby sa to stalo možným.

Svätý Otec v novom motu proprio píše, že Konferencia biskupov Talianska, „tým, že rovnomerne rozdelí medzi diecézy ľudské a ekonomické zdroje na výkon súdnej moci, bude stimulom a pomocou pre jednotlivých biskupov, aby reformu procesu manželských káuz uviedli do praxe“.

Novozriadenej pápežskej komisii bude predsedať dekan Rímskej róty Mons. Alejandro Arellano Cedillo a medzi jej členmi bude okrem dvoch rótnych sudcov V. A. Todisca a D. Salvatoriho aj Mons. Vincenzo Pisanello, biskup diecézy Oria v regióne Apúlia.

Komisia bude mať za úlohu aj navrhovať diecézam, čo sa považuje za vhodné a potrebné pre zdarné pokračovanie reformy, aby sa mohli voči veriacim prejaviť „ako veľkorysé matky v otázke úzko spojenej so spásou duší“, ako k tomu vyzvala aj mimoriadna synoda o rodine. Na konci svojej práce komisia vypracuje podrobnú správu o uplatňovaní nových pravidiel v rámci Talianska.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

26 novembra 2021, 17:39