Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Twitter Pontifex: Synoda znamená s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie

„Konať synodu znamená vydať sa tou istou cestou ako Slovo, ktoré sa stalo človekom: znamená to ísť v jeho stopách, načúvajúc jeho Slovu spolu so slovami druhých. Znamená to s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie ustavične prekvapujúcim spôsobom, aby nám vnukal nové cesty a nové spôsoby vyjadrovania.“

Týmto odkazom z twitterovej adresy @Pontifex 

sa dnes prihovoril pápež František v nadväznosti na práve začatú synodu s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Dvojročný synodálny proces je rozvrhnutý do troch fáz, na úrovni diecéz, regiónov a kontinentov so záverečným stretnutím biskupov v roku 2023 v Ríme.

-jb-

12 októbra 2021, 13:41