Hľadaj

Pápež Ján Pavol II.  svätá omša pri inaugurácii jeho pontifikátu 22. októbra 1978 Pápež Ján Pavol II. svätá omša pri inaugurácii jeho pontifikátu 22. októbra 1978 

Pápež pripomína slová sv. Jána Pavla II.: Bdejte!

V deň liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II., 22. októbra, ktorý je výročím začiatku jeho pontifikátu, Svätý Otec František rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz:

„Majte vždy na pamäti to, čo nám povedal sv. Ján Pavol II.: „Bdejte, aby vás nič neoddelilo od Kristovej lásky: žiaden falošný slogan, žiadna pomýlená ideológia, žiadne ustúpenie pokušeniu skĺznuť ku kompromisom s tým, čo nie je od Boha“.

-zk-

22 októbra 2021, 13:30