Hľadaj

Pápež prijal účastníkov stretnutia „Viera a veda: smerom ku COP26"

V pondelok 4. októbra, symbolicky v deň sviatku sv. Františka z Assisi, sa vo Vatikáne konalo stretnutie náboženských lídrov a vedcov s názvom „Viera a veda: smerom ku COP26“. Účastníkov prijal na audiencii aj Svätý Otec František, ktorý im ponúkol tri podnety na zamyslenie: vzájomná prepojenosť, hybná sila lásky a povolanie k úcte.

Stretnutie zamerané na témy klimatickým zmien a spoločnej angažovanosti v starostlivosti o stvorenstvo zorganizovala Svätá stolica v spolupráci s veľvyslanectvami Talianska a Veľkej Británie pri Svätej stolici. Ide o podujatie, ktoré pripravuje pôdu pre klimatickú konferenciu na začiatku novembra v škótskom Glasgowe.

Pápež František účastníkom poďakoval za dialóg, 

ktorý spája ľudí rôznych kultúr a spiritualít ako členov jednej ľudskej rodiny. „Uvedomenie si, že svet je vzájomne prepojený, znamená nielen pochopiť škodlivé dôsledky konania, ale určiť aj prijateľné riešenia“, zdôraznil pápež a pokračoval:

„Pre kresťanov pohľad vzájomnej závislosti pramení zo samotného tajomstva Trojjediného Boha [...] Týmto spôsobom preberá vo svojej vlastnej existencii ten trojičný dynamizmus, ktorý mu Boh vtlačil od okamihu jeho stvorenia.“

Ako Svätý Otec uviedol, aby sme tento pohľad osvetlili, treba sa zaviazať k budúcnosti formovanej vzájomnou zodpovednosťou a „toto úsilie musí byť neustále stimulované motorom lásky“:

„Hnacia sila lásky sa však nedá ‚uviesť do pohybu‘ raz a navždy, ale musí sa oživovať deň čo deň; to je jeden z veľkých prínosov, ktorými môžu naše náboženstvá a duchovné tradície napomôcť tejto tak potrebnej zmene.“

Pápež opäť upozornil na potrebu čeliť kultúre skartovania, 

ktorá je „zárodkom konfliktu: chamtivosti, ľahostajnosti, nevedomosti, strachu, nespravodlivosti, neistoty a násilia“.

K starostlivosti o stvorenstvo napokon podľa pápeža Františka vedie „povolanie k úcte“: úcte k stvoreniu, k blížnemu, k sebe samému a úcte k Stvoriteľovi. „Ale aj vzájomný rešpekt medzi vierou a vedou,“ pripomenul pápež a pozval všetkých, „aby sa medzi nimi rozprúdil dialóg zameraný na starostlivosť o prírodu, ochranu chudobných, budovanie siete úcty a bratstva“.

Na záver Svätý Otec povzbudil účastníkov týmito slovami:

„Od Konferencie COP26 v Glasgowe sa naliehavo žiada, aby ponúkla účinnú odpoveď na bezprecedentnú ekologickú krízu a krízu hodnôt, v ktorej žijeme, a tak ponúkla konkrétnu nádej budúcim generáciám: chceme ju sprevádzať svojím záväzkom a duchovnou blízkosťou.“

-mh-

04 októbra 2021, 12:58