Hľadaj

Archívna snímka: Fra’ Marco Luzzago, poručík veľmajstra Zvrchovaného maltézskeho rádu na audiencii 25. júna 2020 Archívna snímka: Fra’ Marco Luzzago, poručík veľmajstra Zvrchovaného maltézskeho rádu na audiencii 25. júna 2020 

Pápež udelil právomoci pred mimoriadnou kapitulou Maltézskeho rádu

Pred nadchádzajúcou mimoriadnou generálnou kapitulou Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty (Maltézsky rád) pápež František povzbudil celý rád k zdarnému procesu obnovy. Urobil tak v liste kardinálovi Tomasimu, osobitnému pápežskému delegátovi pre Maltézsky rád, ktorému zároveň udelil osobitné právomoci vzhľadom na reorganizáciu rádu.

V liste z 25. októbra Svätý Otec vyjadruje uznanie za to, čo sa doteraz urobilo pre obnovu tejto inštitúcie. Ako píše, „s vďačnosťou zaznamenal pozitívne kroky, ktoré sa podnikli v súvislosti s duchovnou a morálnou obnovou rádu, najmä profesných členov, ako aj proces aktualizácie Konštitučnej charty a Maltézskeho kódexu“.

Svätý Otec v liste oznámil svoje rozhodnutie predĺžiť funkciu Fra' Marca Luzzaga ako poručíka veľmajstra Maltézskeho rádu až do ukončenia mimoriadnej generálnej kapituly a následnej voľby nového veľmajstra Štátnou radou.

V záujme zabezpečenia zdarného priebehu 

nadchádzajúcej mimoriadnej kapituly rádu pápež potvrdzuje kardinálovi Silvanovi Mariovi Tomasimu, že ako jeho delegát „má všetky potrebné právomoci na rozhodovanie v otázkach, ktoré by sa vyskytli pri realizácii jemu zvereného mandátu“, vrátane „právomoci prevziať na seba niektoré aspekty bežnej správy rádu, v prípade potreby aj s výnimkou voči platnej Konštitučnej charte a Maltézskemu kódexu, ako aj riešiť všetky vnútorné konflikty v rámci rádu ex auctoritate Summi Pontificis“, čiže z pápežskej autority.

Delegátovi pre Maltézsky rád pápež František v liste výslovne udeľuje aj ďalšie právomoci. Má právo zvolať mimoriadnu generálnu kapitulu a spolupredsedať jej, určiť ad hoc pravidlá zloženia a slávenia mimoriadnej generálnej kapituly, schváliť Konštitučnú chartu a Kódex rádu, konať vo veci obnovy Zvrchovanej rady v súlade s novými normatívnymi textami a napokon zvolať Štátnu radu na voľbu nového veľmajstra.

Okrem uvedených rozhodnutí Svätý Otec v liste vyjadruje podporu a povzbudenie celému širšiemu okruhu rádu, tzv. Jánovskej rodine, „v mnohých charitatívnych dielach, ktoré vykonáva svojou chvályhodnou prácou“ prostredníctvom členov a dobrovoľníkov v rôznych častiach sveta vo vernosti cieľom rádu, ktorými sú „tuitio fidei“ - obrana viery a „obsequium pauperum“ - služba chudobným, chorým a slabým.

Pápež František vyjadruje svoju istotu, že „celý rád na všetkých úrovniach bude ochotne spolupracovať“ s kardinálom Tomasim „v duchu autentickej poslušnosti a úcty“. V závere listu ubezpečuje o svojich modlitbách a udeľuje požehnanie všetkým členom a dobrovoľníkom rádu.

Kardinál Silvano Maria Tomasi bol za osobitného pápežského delegáta pre Maltézsky rád menovaný 1. novembra 2020.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 októbra 2021, 11:15