Hľadaj

Ilustračná snímka: Pápež František zdraví robotníkov Ilustračná snímka: Pápež František zdraví robotníkov 

Pápež podnikateľom: Cieľom je ponúknuť diverzifikované zdroje práce

Ušľachtilé povolanie podnikateľa, ktorý sa tvorivo snaží vytvárať bohatstvo a diverzifikovať výrobu, umožňujúc tak zároveň vytváranie pracovných miest. Aj na túto tému hovorí pápež František vo videoposolstve do Argentíny, kde sa v týchto dňoch (13.-15. októbra) koná 57. diskusia Inštitútu pre podnikový rozvoj v Argentíne (Nadácie IDEA). Jej tohtoročná téma znie: „Dosiahnime udržateľnú Argentínu“.

Ide o diskusiu o nových transformačných ideách, do ktorej sú zapojení argentínski i zahraniční podnikoví lídri, vládni funkcionári, akademici a lídri mimovládnych organizácií.

„Nikdy sa neunavím poukazovať na dôstojnosť práce. Práca je tým, čo dáva dôstojnosť,“ hovorí pápež vo videoposolstve:

„Práca vyjadruje a živí dôstojnosť človeka, umožňuje mu rozvíjať schopnosti, ktoré mu dal Boh, pomáha mu nadväzovať vzťahy vzájomnosti a pomoci, umožňuje mu cítiť, že je Božím spolupracovníkom, aby sa staral o tento svet a rozvíjal ho, dáva mu cítiť sa užitočným pre spoločnosť a solidárnym s jeho blízkymi. Preto je práca, aj napriek únave a ťažkostiam, cestou dozrievania, realizácie osoby, [cestou,] ktorá dáva krídla lepším snom.“

„Dotácie môžu byť len dočasnou pomocou“, konštatuje Svätý Otec a podnikateľom zdôrazňuje dôležitosť diverzifikovaných zdrojov práce:

„Nemôžeme žiť len z dotácií, pretože veľkým cieľom je ponúknuť diverzifikované zdroje práce, ktoré každému umožnia budovať si budúcnosť prostredníctvom úsilia a dôvtipu. Keďže sú diverzifikované, otvárajú cestu, aby rôzni ľudia našli ten najvhodnejší kontext na rozvoj svojich darov, pretože nie každý má rovnaké schopnosti a predispozície.“

-zk-

14 októbra 2021, 17:06