Hľadaj

Pápež otvoril nový cyklus ekologických štúdií na Lateránskej univerzite

Svätý Otec vo štvrtok 7. októbra navštívil Pápežskú Lateránsku univerzitu v Ríme pri príležitosti otvorenia akademického roka. Spolu s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. a generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulayovou tu spustili nový študijný cyklus o ekológii a životnom prostredí. „Škody, ktoré spôsobujeme našej planéte ... ohrozujú už aj samotný život na Zemi. ... Zložitosť ekologickej krízy si vyžaduje zodpovednosť, konkrétnosť a kompetentnosť“, povedal pápež.

Nový študijný odbor je výsledkom spolupráce Pápežskej Lateránskej univerzity s Ekumenickým patriarchátom i organizáciou UNESCO. Pri tejto príležitosti pápež adresoval univerzite osobitný list.

Svätý Otec v príhovore na pôde Lateránskej univerzity pripomenul Spoločné posolstvo na ochranu stvorenstva, ktoré podpísal spolu s  Bartolomejom I. a arcibiskupom Canterbury Justinom Welbym v septembri tohto roka. Upozornil na alarmujúci stav planéty:

„Myslím, že si to všetci uvedomujeme: škody, ktoré spôsobujeme našej planéte, sa už neobmedzujú len na poškodenie klímy, vôd a pôdy, ale 

ohrozujú už aj samotný život na Zemi. V tejto situácii nestačí opakovať zásadné vyhlásenia, ktoré nám dávajú dobrý pocit, pretože nám okrem iného záleží aj na životnom prostredí. Zložitosť ekologickej krízy si vyžaduje zodpovednosť, konkrétnosť a kompetentnosť.“

Univerzita má hľadať nové cesty, formovať ekologické vedomie a rozvíjať výskum na ochranu spoločného domova, skonštatoval pápež a dodal:  

„Akademická činnosť je povolaná k tomu, aby podporovala integrálnu ekologickú konverziu s cieľom zachovať nádheru prírody, a to predovšetkým rekonštrukciou nevyhnutnej jednoty medzi prírodnými a spoločenskými vedami s tým, čo ponúka teologická, filozofická a etická reflexia, aby tak inšpirovala právnu normu a zdravú ekonomickú víziu.“

Nový cyklus štúdia ekológie a životného prostredia „bude v rámci cesty k plnému cirkevnému spoločenstvu spolupracovať aj so Stolcom apoštola Ondreja s otvorenou perspektívou“ voči kresťanským cirkvám i iným náboženstvám, skonštatoval pápež.

„Universitas ... je aj uchovávateľkou imperatívu, ktorý nemá náboženské, ideologické ani kultúrne hranice: chrániť náš spoločný dom, chrániť ho pred hanebnými činmi, možno inšpirovanými politikou, ekonomikou a vzdelávaním, ktoré sú spojené s okamžitými výsledkami v prospech len niekoľkých.“

„Vzďaľujú sa očakávania spojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré treba realizovať do roku 2030, spolu s konkrétnejšími cieľmi spojenými s ochranou ovzdušia, vôd, klímy či bojom proti rozširovaniu púští,“ poznamenal pápež František. Nový študijný cyklus má preto podľa jeho slov slúžiť najmä všetkým zabudnutým, ktorí trpia v dôsledku zhoršovania životného prostredia a nemajú hlas:

„Myšlienka špeciálneho študijného cyklu teda slúži na to, aby sa aj medzi veriacimi púhy záujem o životné prostredie premenil na poslanie, ktoré vykonávajú vyškolení ľudia, ovocie primeranej vzdelávacej skúsenosti. Je to tá najväčšia zodpovednosť voči tým, ktorí sú kvôli zhoršovaniu životného prostredia vylúčení, opustení a zabudnutí. Dielo, ku ktorému sú cirkvi ... a každý človek dobrej vôle povolaní prispievať všetkými potrebnými prostriedkami a stávať sa hlasom tých, ktorí nemajú hlas, ísť ponad stranícke záujmy a nezostávať len pri bedákaní.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

07 októbra 2021, 13:57