Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež ku Svetovému dňu potravín: Treba prekonať chladnú logiku zisku

Svetový deň potravín, ktorý sa slávi každoročne 16. októbra, podporil svojím posolstvom aj Svätý Otec František. Zdôraznil v ňom, že každý z nás „zohráva svoju úlohu pri transformácii potravinových systémov v prospech ľudí a planéty“.

„Naše činy sú našou budúcnosťou. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život.“ – To je téma tohtoročného Svetového dňa potravín, známeho aj pod názvom „Svetový deň výživy“. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František krátke posolstvo generálnemu riaditeľovi FAO (Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo) Qu Dongyuovi.

V úvode Svätý Otec pripomína potrebu „urýchliť post-pandemickú obnovu v boji proti potravinovej neistote a pokročiť k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030“. Tiež zdôraznil, že na znižovaní hladu vo svete sa musíme angažovať všetci spoločne:

„Každý z nás môže zohrávať úlohu pri transformácii potravinových systémov v prospech ľudí a planéty a všetci môžeme spolupracovať pri starostlivosti o stvorenie, každý s vlastnou kultúrou a skúsenosťami, vlastnými iniciatívami a schopnosťami.“

Ako ďalej pápež František píše o paradoxe v prístupe k potravinám, keď sú na jednej strane vyše tri miliardy ľudí bez dostatočnej výživy a na druhej strane takmer dve miliardy trpia nadváhou. Poukazuje na dôležitosť prijať etické a udržateľné rozhodnutia, zvyšovať povedomie mladej generácie a chrániť spoločný domov.

„Boj proti hladu si vyžaduje prekonanie chladnej logiky trhu - zameranej na chamtivý ekonomický prospech a na zužovanie pohľadu na potraviny len ako na jednu z komodít - a posilnenie logiky solidarity“, píše v závere posolstva pápež. Zdôrazňuje, že Svätá stolica a Katolícka cirkev kráčajú spolu s FAO a všetkými, ktorí sa usilujú o udržiavanie základného práva každej ľudskej bytosti.

-mh-

15 októbra 2021, 19:58