Hľadaj

Pápež farmaceutom: Výhrada vo svedomí je vernosťou profesii, nie naopak

Výhrada vo svedomí je „najvyššia zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov“. Aj týmito slovami sa obrátil pápež František na Taliansku spoločnosť nemocničnej farmácie, ktorej členov privítal na audiencii vo Vatikáne vo štvrtok 14. októbra. Vo svojom príhovore ich Svätý Otec upozornil na etický rozmer profesie, a to z aspektu osobného i sociálneho.

Cez 150 členov účastníkov národného kongresu Talianskej spoločnosti nemocničnej farmácie (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), ktorý sa koná v Ríme, privítal pápež František na osobitnej audiencii. Na duchovnú inšpiráciu im pripomenul postavu hostinského z podobenstva o Dobrom Samaritánovi (porov. Lk 10,35), v ktorej môžu vidieť vzor správneho postoja v každodennej rutinnej práci a v nenápadnej, skrytej službe. Obe hľadiská, ak sú sprevádzané modlitbou a láskou, vytvárajú „každodennú svätosť“, povedal pápež.

Ako ďalej uviedol Svätý Otec, popri svojej odbornosti musia hľadieť aj na etický rozmer profesie, a to na dvoch úrovniach: osobnej a sociálnej:

„Na individuálnej úrovni farmaceut, každý z vás, pracuje s liečivami, ktoré sa môžu zmeniť na jedy. Tu ide o neustálu ostražitosť, aby cieľom bol vždy život pacienta v jeho integrite. Vy stále slúžite ľudskému životu. A to môže v niektorých prípadoch znamenať výhradu vo svedomí, ktorá nie je nevernosťou, ale naopak vernosťou vašej profesii, ak je platne motivovaná.

Dnes je akosi v móde uvažovať takto: nuž nedalo by sa ísť cestou odstránenia výhrady vo svedomí? Avšak pozor, toto je etické súkromie každého zdravotníckeho pracovníka a nikdy by sa o nej nemalo vyjednávať, je to najvyššia zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov. Je to tiež odsúdenie nespravodlivosti páchanej na nevinných a bezbranných životoch. Ide o veľmi chúlostivú tému, ktorá si vyžaduje veľkú odbornosť a zároveň veľkú korektnosť.“

Pápež František sa tiež dotkol záležitosti ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť:

„Nedávno som mal príležitosť vrátiť sa najmä k téme potratov. Viete, že o tejto veci hovorím veľmi jasne: je to vražda a nie je dovolené stať sa jej spolupáchateľom. Keď to hovorím, našou pozitívnou povinnosťou je blízkosť: byť nablízku v rozličných situáciách, najmä ženám, aby sa nedospelo k premýšľaniu o abortívnom riešení, pretože v skutočnosti to nie je riešenie. Neskôr, po 10, 20, 30 rokoch ti to život spočíta. A treba byť v spovednici, aby ste pochopili, ako tvrdo sa za to platí.“

Pápež hovoril aj o etickom rozmere farmaceutickej profesie aj na úrovni spoločenskej, keď upozornil na sociálnu spravodlivosť a na nebezpečný vplyv kultúry skartovania:

„Zdravotné stratégie zamerané na dosiahnutie spravodlivosti a spoločného dobra musia byť ekonomicky a eticky udržateľné. [...] Preto manažérske a finančné kritériá nie sú jediným prvkom, ktorý treba zohľadniť. Kultúra skartovania nesmie siahnuť na vašu profesiu. [...] Spravovanie zdrojov a starostlivosť o to, aby sa neplytvalo tým, čo je zverené do rúk každého jednotlivého farmaceuta, nadobúda nielen ekonomický, ale aj etický význam.“

Pred udelením požehnania členom Talianskej spoločnosti nemocničnej farmácie Svätý Otec všetkých povzbudil a poďakoval im za prácu, ktorá je „tak ľudská, tak hodnotná, tak veľká a tak tichá, že často si ju nikto nepovšimne“.

-mh, jb-

14 októbra 2021, 13:28