Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Odkaz pápeža sudcom do Argentíny: Niet demokracie, ak je tu hlad

Na prelome septembra a októbra sa v Argentíne zišli členovia Panamerického výboru sudcov so zameraním na sociálne práva. Pápež František ich na diaľku oslovil cez video a upriamil ich pozornosť na dôležitý rozmer spravodlivosti, ktorý sa týka práv chudobných, ktorí v skutočnosti tvoria väčšinu obyvateľstva.

Vo svojom odkaze z 30. septembra Svätý Otec sudcom argentínskej sekcie spomenutej organizácie poukazuje na stále väčšie roztváranie nožníc sociálnej nerovnosti v tejto krajine a na prehlbujúce sa problémy spojené s chudobou. Sudcom okrem iného hovorí:

„Väčšina trpí chudobou. Na druhej strane pandémia tieto hrozné sociálne scenáre ešte viac vyostrila a je naliehavo potrebné, aby sme na ne tvorivo reagovali, aby to boli účinné odpovede pre mnohé sestry a bratov.

Vo svojom poslaní sudcov nikdy nezabúdajte na skutočnosť, že niet demokracie, ak je tu hlad, niet rozvoja, ak je tu chudoba, a ešte skôr niet spravodlivosti, ak existuje bezprávie. Nezabúdajte, že tým prvoradým, o čo musí štát dbať, je blaho a šťastie ľudí. Počnúc tými najzákladnejšími potrebami.

Nelegitímny je každý taký plán či teória, ktorých dôsledkom je viac utrpenia, viac odstrkovania ľudí. Prvá vec, ktorú musí každý plán dosiahnuť, je pozornosť venovaná ľudu, základným potrebám ľudí.“

Pápež František cituje známy sociálny slogan „3T“ - dom, pôda a práca (techo, tierra y trabajo) a uzatvára:

„Každá teória, ktorá by zakrývala túto realitu niečím iným, je ďalším utrpením a odvrhnutím ľudí. Dúfam, že všetky teoretické debaty, do ktorých sa zapájate, poslúžia na zmenu reality tých, ktorí spravodlivosť najviac potrebujú.

Ďakujem vám za to, čo robíte, vždy hľadajte dobro, dobro vlasti, dobro národa, dobro krajín každého z vás, hoci toto je argentínske zasadnutie, hľadajte dobro našej vlasti a predovšetkým dobro ľudí.

 Nech vás Boh požehná a Panna Mária nech nad vami bdie. Prosím, modlite sa za mňa aj naďalej.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 októbra 2021, 16:51